Μέχρι 30/1 αιτήσεις αγροτών για υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ


Δηλώσεις μετάταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2019 όσοι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ξεπέρασαν την περασμένη χρονιά το όριο των 15.000 ευρώ στις πωλήσεις τους ή τα 5.000 ευρώ στις επιδοτήσεις που έλαβαν από το κράτος.

Αυτό «υπενθυμίζει», μεταξύ άλλων, σε αναλυτικό εγχειρίδιο για το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών που εξέδωσε λίγο πριν εκπνεύσει το 2018 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Όπως σημειώνει, ένας αγρότης μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς εφόσον:

α) Κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησε παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των 15.000  ευρώ και

β) Έλαβε το προηγούμενο φορολογικό έτος επιδοτήσεις συνολικής αξίας κάτω των 5.000 ευρώ, ανεξάρτητα αν αυτές αφορούσαν κάποιο προηγούμενο έτος. Στο όριο αυτό συμπεριλαμβάνονται η βασική, η πράσινη, η ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, οι συνδεδεμένες, η εξισωτική κλπ, όχι όμως οι επενδυτικές ενισχύσεις που δίνονται από το κράτος, ούτε οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.

Τα παραπάνω κριτήρια θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά, δηλαδή θα πρέπει να συντρέχουν και τα δύο ώστε οι αγρότες να εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς.

Σε αντίθετη περίπτωση- εφόσον δηλαδή η μια έστω προϋπόθεση δεν συντρέχει- υποχρεωτικά εντάσσεται στο κανονικό καθεστώς και τυχόν εκπρόθεσμη δήλωση μετάταξης «τιμωρείται» με πρόστιμο.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η 30η Ιανουαρίου είναι η καταληκτική προθεσμία και για την μετάταξη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πηγή: Ύπαιθρος Χώρα

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close