Κυρώσεις σε εμπόρους που δεν εξοφλούν τους παραγωγούς


Την δυνατότητα 10 ημερών μετά και το πέρας της 60ης ημέρας από τη ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου και της ανάρτησης αυτού στην νέα ψηφιακή υπηρεσία για τη διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων (πήρε ΦΕΚ η απόφαση λειτουργίας της) θα έχουν οι έμποροι προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν για την μη πληρωμή των παραγωγών όπως οφείλουν βάση του νέου θεσμικού πλαισίου.

Με το πέρας της 70ης ημέρας – όπως αναφέρει η σχετική απόφαση θα επιβάλλονται κυρώσεις.

Ειδικότερα σύμφωνα με όσα αναφέρει η σχετική απόφαση «στο χρονικό διάστημα από την 61η μέχρι την 70η ημέρα από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου, οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν, διαμέσου της εφαρμογής, τις κάτωθι δυνατότητες:

Ι) Ο «Παραγωγός» μπορεί να σημάνει το τιμολόγιο του ως «μη εξοφλημένο». Επιπλέον έχει τη δυνατότητα να αναρτά τα στοιχεία που αποδεικνύουν την μη καταβολή.

ΙΙ) Σε περίπτωση αμφισβήτησης του ισχυρισμού περί μη εξόφλησης, δίνεται εκατέρωθεν η δυνατότητα να εκθέσουν άπαξ τους ισχυρισμούς τους και να αναρτήσουν τα σχετικά αποδεικτικά τους μέσα».

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πηγή: Agronews

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close