ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2019


Για τις 28 Φεβρουαρίου μετατέθηκε η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης για τη Βιολογική Γεωργία.

Σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση, η υποβολή αιτήσεων στήριξης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 28 Φεβρουαρίου έως και 28 Μαρτίου 2019.

Το Πρόγραμμα έχει δύο ξεχωριστές Δράσεις:

Δράση 11.1.1

Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία. Προϋπολογισμός 36 εκατ. ευρώ για όλη την χώρα. Αφορά την μετατροπή εκτάσεων που μέχρι και την δημοσίευση της Πρόσκλησης καλλιεργούνται συμβατικά.

Δράση 11.2.1

Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία. Προϋπολογισμός 84 εκατ. ευρώ για όλη την χώρα. Αφορά την συνέχιση της βιοκαλλιέργειας σε αγροτεμάχια που ήδη καλλιεργούνται με αυτό τον τρόπο, δηλαδή για τα αγροτεμάχια υπάρχει ήδη σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου πριν την δημοσίευση της Πρόσκλησης.

Οι επιλέξιμες καλλιέργειες είναι:

Αροτραίες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή),

Μόνιμες καλλιέργειες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα),

Όσπρια,

Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα.

Εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα αγροτεμάχια για τα οποία υποβάλει αίτηση ο ενδιαφερόμενος να έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2018.

Τα μέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας είναι τα εξής:

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close