Επιχειρήσεις Επαγγελματικού Εξοπλισμού

Γνωριμία με επιχειρήσεις:

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

 

 

 

Αικατερίνη Γκιάλη

Τεχνολόγος Γεωπόνος – Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Marketing Οργανισμού ΔΗΩ
ΔΗΩnetwww.dionet.gr