41 εκατ. το κονδύλι εθνικής ενίσχυσης αιγοπροβατοτρόφων


Ξεκλειδώνει τις επόμενες ημέρες και η πληρωμή της έκτακτης  εθνικής ενίσχυσης για τα αιγοπρόβατα και μάλιστα με αυξημένο κονδύλι στα 41 εκατ. ευρώ αντί των 30 εκατ. που είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Τα παραπάνω κάνει γνωστά απόφαση «έγκρισης δέσμευση πίστωσης», που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια και υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρος Αραχωβίτης.

Σύμφωνα με την απόφαση, εγκρίνονται 41 εκατ. ευρώ για την «κάλυψη δαπάνης, η οποία θα προέλθει από την έδοση ΚΥΑ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1408/2013 της επιτροπής για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS) σε αιγοπροβατοτρόφους της επικράτειας».

Τα de minimis αφορούν τους κτηνοτρόφους της ορεινής κτηνοτροφίας µειονοτικών και νησιωτικών περιοχών. «Αυτή την ώρα είναι το ελάχιστο που µπορούµε να κάνουµε, προκειµένου οι άνθρωποι αφενός να µπορέσουν να διατηρήσουν τις εκµεταλλεύσεις τους και αφετέρου να µπορέσουν να αποδώσουν τα υπόλοιπα µέτρα, τα οποία σχεδιάζουµε έτσι ώστε να φέρουµε πραγµατικά αποτελέσµατα για το εισόδηµά τους», ανέφερε τον Οκτώβριο ο υπουργός.

Δείτε εδώ την απόφαση όπως δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια

Πηγή: Agronews

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close