Βιοδιεργέτες HUMOFERT ABETE

Βιοδιεργέτες (κατάλληλοι για χρήση στη βιολογική γεωργία):

 

  • PERFECT (Φυσικός βιοδιεγέρτης Ανάπτυξης & Βελτίωσης ποιότητας καρπού)
  • S-M-F (Υγρός διεγέρτης Καρπόδεσης – Ανάπτυξης)
  • NATREG (Φυσικός βιοδιεγέρτης Ανάπτυξης-Καρπόδεσης)
  • STIMPLEX (Φυσικός βιοδιεγέρτης Ανάπτυξης-Καρπόδεσης)
Βιοδιεργέτες ρίζας (κατάλληλοι για χρήση στη βιολογική γεωργία):
  • RIZOBAC (Φυσικός διεγέρτης Ριζοβολίας & Μικροβιακό διάλυμα)
  • RIZOCYN (Φυσικός βιοδιεγέρτης ρίζας)

Σημεία πώλησης προϊόντων

ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891, 210 285 5061 Fax. 210 281 7971
e-mail : info@humofert.gr , web: http://www.humofert.gr

 

Δείτε ακόμα:

Προφίλ της εταιρίας HUMOFERT ABETΕ