Λίστα κατάλληλων σκευασμάτων για χρήση στη βιολογική γεωργία ανά ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

HUMOFERT ABETE

Επαγγελματικά προϊόντα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

 

Δ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ Α.Ε. – Gumisil Εδαφοβελτιωτικά

Επαγγελματικά προϊόντα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):


ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤ

Επαγγελματικά προϊόντα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

 

OLBIO HUMIC SOLUTIONS

Επαγγελματικά προϊόντα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

 

ΓΕΩΕΛΛΑΣ (GEOHELLAS)

Επαγγελματικά προϊόντα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

 

Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν δέσμευση ή εγγύηση αποτελεσμάτων ή αποδόσεων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις επίσημες ιστοσελίδες των εταιριών που προβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας βιοΠοιότητας.

Οι πληροφορίες που αναμεταδίδει η ιστοσελίδα βιοΠοιότητα στους χρήστες της για τα προϊόντα που προβάλλονται σε αυτήν ανά θεματική κατηγορία, έχουν καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε,  και τροποποιούνται συνεχώς.

Η χρήση από εσάς οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού σε αυτή την ιστοσελίδα είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι τα προϊόντα, οι υπηρεσίες ή οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω αυτής της ιστοσελίδας ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Οι πληροφορίες που αναμεταδίδονται στην ιστοσελίδα βιοΠοιότητα δίνονται από τις επίσημες ιστοσελίδες των διαφημιζόμενων εταιριών. 

Αικατερίνη Γκιάλη

Τεχνολόγος Γεωπόνος – Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Marketing Οργανισμού ΔΗΩ
ΔΗΩnetwww.dionet.gr

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close