Λίστα κατάλληλων σκευασμάτων για χρήση στη βιολογική γεωργία ανά ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

HUMOFERT ABETE

Επαγγελματικά προϊόντα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

 

Δ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ Α.Ε. – Gumisil Εδαφοβελτιωτικά

Επαγγελματικά προϊόντα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):


ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤ

Επαγγελματικά προϊόντα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

 

OLBIO HUMIC SOLUTIONS

Επαγγελματικά προϊόντα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

 

 

 

Αικατερίνη Γκιάλη

Τεχνολόγος Γεωπόνος – Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Marketing Οργανισμού ΔΗΩ
ΔΗΩnetwww.dionet.gr

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close