Λίστα κατάλληλων σκευασμάτων για χρήση στη βιολογική γεωργία ανά ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

HUMOFERT ABETE

Επαγγελματικά προϊόντα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

 

Δ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ Α.Ε. – Gumisil Εδαφοβελτιωτικά

Επαγγελματικά προϊόντα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):


ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤ

Επαγγελματικά προϊόντα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

 

OLBIO HUMIC SOLUTIONS

Επαγγελματικά προϊόντα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

 

ΓΕΩΕΛΛΑΣ (GEOHELLAS)

Επαγγελματικά προϊόντα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

 

Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν δέσμευση ή εγγύηση αποτελεσμάτων ή αποδόσεων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις επίσημες ιστοσελίδες των εταιριών που προβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας βιοΠοιότητας.

Οι πληροφορίες που αναμεταδίδει η ιστοσελίδα βιοΠοιότητα στους χρήστες της για τα προϊόντα που προβάλλονται σε αυτήν ανά θεματική κατηγορία, έχουν καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε,  και τροποποιούνται συνεχώς.

Η χρήση από εσάς οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού σε αυτή την ιστοσελίδα είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι τα προϊόντα, οι υπηρεσίες ή οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω αυτής της ιστοσελίδας ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Αικατερίνη Γκιάλη

Τεχνολόγος Γεωπόνος – Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Marketing Οργανισμού ΔΗΩ
ΔΗΩnetwww.dionet.gr