ΓΕΩΕΛΛΑΣ (GEOHELLAS)

Εργοστάσιο

Το Εργοστάσιο της ΓΕΩΕΛΛΑΣ επεξεργάζεται τα αργιλικά ορυκτά που εξορύσσονται στα λατομεία της Εταιρείας, με στόχο την παραγωγή υψηλής ποιότητας τελικών προϊόντων που ικανοποιούν πλήρως τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των πελατών.

Πρόκειται για υπερσύγχρονη μονάδα μεγάλης ευελιξίας, με γραμμές παραγωγής κατάλληλες για την παραγωγή όλου του φάσματος κοκκωδών και κονιωδών προϊόντων.

Η παραγωγική διαδικασία γίνεται με απολύτως αυτόματο τρόπο και με την αυστηρή εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων κανόνων ασφάλειας του προσωπικού και του περιβάλλοντος.

Είναι πλήρως καθετοποιημένη και καταλήγει στην παραγωγή τελικών προϊόντων, απολύτως προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών.

Η συσκευασία τους περιλαμβάνει πληθώρα τύπων και μεγεθών, ώστε ο κάθε πελάτης να μπορεί να επιλέξει αυτό που ταιριάζει στις δικές του ανάγκες.

Κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας παρακολουθείται από το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της Εταιρείας, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης εναρμόνιση της ποιότητας των τελικών προϊόντων με τις προδιαγραφές τους. Το προσωπικό που απασχολείται είναι υψηλού επιπέδου και πλήρως εκπαιδευμένο, ώστε να μπορεί να εγγυηθεί την χρονικά εμπρόθεσμη και ποιοτικά άριστη παράδοση των προϊόντων στους πελάτες.

Λατομεία

Η εκμετάλλευση του κοιτάσματος της ΓΕΩΕΛΛΑΣ αναπτύσσεται σε τέσσερα (4) ιδιόκτητα λατομεία, που βρίσκονται στην γειτονική ως προς το Εργοστάσιο περιοχή.

Η έρευνα των λατομείων αυτών έχει ήδη ολοκληρωθεί και τα αποθέματα που έχουν βεβαιωθεί επαρκούν για την τροφοδοσία του Εργοστασίου για πολλές δεκαετίες λειτουργίας του.

Πρόκειται για ιζηματογενές κοίτασμα υψηλής ποιότητας ατταπουλγίτη – σαπωνίτη, κατάλληλο για την παραγωγή προϊόντων που μπορούν να ικανοποιήσουν πλήρως τις προδιαγραφές των πελατών. Οι ορίζοντες του κοιτάσματος έχουν διερευνηθεί διεξοδικά στο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο του Εργοστασίου και έχει ταυτοποιηθεί η καταλληλότητα της χρήσης τους για την παραγωγή των κατάλληλων τελικών προϊόντων.

Η εκμετάλλευση γίνεται με την μέθοδο των ορθών βαθμίδων σε ανοικτή εκσκαφή, πλήρως εναρμονισμένης με τις τεχνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Το αργιλικό υλικό που εξορύσσεται, πριν την μεταφορά του στον χώρο του Εργοστασίου, υποβάλλεται επί τόπου στη διαδικασία της Φυσικής Ξήρανσης, ώστε να αποβάλλει με φυσικό τρόπο το μεγαλύτερο μέρος της υγρασίας που περιέχει, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση καυσίμου κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του στο Εργοστάσιο και καθιστώντας με τον τρόπο αυτόν τη διαδικασία απολύτως φιλική προς το περιβάλλον.

Παράλληλα, σε απόλυτη συμφωνία με την πρόοδο της εκμετάλλευσης, εξελίσσεται και η διαδικασία περιβαλλοντικής αποκατάστασης των λατομείων.

Ατταπουλγίτης - ΓΕΩΕΛΛΑΣ
Ο Ατταπουλγίτης είναι ένα μοναδικό αργιλικό ορυκτό με μεγάλη ποικιλία από βιομηχανικές χρήσεις.

Η μοναδικότητα του ατταπουλγίτη ως βιομηχανικό ορυκτό οφείλεται στην πολύ μεγάλη ειδική του επιφάνεια και το πορώδες της. Είναι μαγνησιούχο αργιλοπυριτικό υλικό, του οποίου η δομή μοιάζει με έναν τοίχο από τούβλα όπου κάθε δεύτερο στη σειρά τούβλο λείπει. Αυτό αφήνει επιμήκη πορώδη κανάλια που το κάνουν πολύ απορροφητικό και ικανό να σχηματίζει γέλη/gel όταν έχει επεξεργαστεί σε ψιλή κονιώδη μορφή.

Ο όγκος του πορώδους του ατταπουλγίτη της ΓΕΩΕΛΛΑΣ είναι 0,6 έως 0,7 ml/g, ενώ η ειδική του επιφάνεια κυμαίνεται από 250 έως και πάνω από 300 m2/g. Σε καθημερινούς όρους, μπορεί κανείς να φανταστεί ότι θα ήταν δυνατό να καλύψει ένα ολόκληρο γήπεδο ποδοσφαίρου με μόνο λίγες δεκάδες γραμμάρια ατταπουλγίτη!

Ο ατταπουλγίτης χρησιμοποιείται με ειδική επεξεργασία σε ποικιλία βασικών αλλά και εξειδικευμένων εφαρμογών για τις προσροφητικές και τις πηκτικές του ιδιότητες.

Οι διάφορες προσροφητικές ποιότητες του ατταπουλγίτη χρησιμοποιούνται σαν μέσα φίλτρανσης ελαίων, βοηθητικά διήθησης, απορροφητικά για πετρελαιοκηλίδες, φορείς φυτοφαρμάκων, βελτιωτικά εδάφους, στρωμνή για ζώα, και δεσμευτικά τοξινών για τον άνθρωπο και τα ζώα. Όσον αφορά την ικανότητα δέσμευσης τοξινών, ο ατταπουλγίτης έχει μια μακρά ιστορία χρήσης στις ΗΠΑ ως το λειτουργικό συστατικό στα πιο δημοφιλή αντιδιαρροϊκά φάρμακα.

Οι πηκτικές ποιότητες του ατταπουλγίτη χρησιμοποιούνται σαν παχυντές σε διάφορες χρήσεις από βαφές μέχρι πολφούς γεωτρήσεων, με εξειδικευμένες εφαρμογές στα καλλυντικά και σε υγρά προϊόντα φροντίδας και υγιεινής.

Τα προϊόντα AGLEV SI είναι διαθέσιμα στις παρακάτω συσκευασίες:

Ο ατταπουλγίτης διαφέρει από άλλες αργίλους με ποικίλους τρόπους.

Για παράδειγμα, σε αντίθεση με τις γέλες που γίνονται με μπεντονίτη, οι γέλες από ατταπουλγίτη παραμένουν σταθερές υπό την παρουσία αλάτων και άλλων προσθέτων. Αυτό σημαίνει ότι ατταπουλγίτης διατηρεί τις πηκτικές του ιδιότητες σε πολύπλοκες συνταγές που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπως τα χρώματα, οι στόκοι, και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Για τον ίδιο λόγο, ο ατταπουλγίτης είναι η προτιμότερη άργιλος για γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου σε επιμολυσμένα με άλατα εδάφη.

Όσον αφορά στις προσροφητικές ιδιότητες, ο ατταπουλγίτης υπερέχει έναντι όλων των άλλων αργίλων ως μέσο διήθησης στη βιομηχανία των βρώσιμων ελαίων.

Η ικανότητα του ατταπουλγίτη στη διήθηση, ενισχύεται με θερμική κατεργασία σε θερμοκρασίες πάνω από 200°C, όπου αναπτύσσει την κατάλληλη οξύτητα στην επιφάνειά του, για ήπια αλλά και αποτελεσματική απομάκρυνση των προσμείξεων του ελαίου.

Με έμφαση στην Έρευνα & Ανάπτυξη, οι μοναδικές ιδιότητες του ατταπουλγίτη αξιοποιούνται πλήρως από τη ΓΕΩΕΛΛΑΣ σε υφιστάμενες και νέες εφαρμογές και προϊόντα.

Η ευελιξία στην παραγωγή και τα εκτεταμένα αποθέματά μας καθιστούν τη ΓΕΩΕΛΛΑΣ τη μια και μοναδική πηγή ατταπουλγίτη στην Ευρώπη για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και καταναλωτικών αγορών.

Έρευνα και Ανάπτυξη
Στοχεύοντας στην παραγωγή προϊόντων υψηλής απόδοσης και προστιθέμενης αξίας, η ΓΕΩΕΛΛΑΣ επενδύει σημαντικά σε Ε & Α. Η ομάδα μας Έρευνας & Ανάπτυξης αποτελείται από 15 μέλη που απασχολούνται σε διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες.

Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ λειτουργεί δύο εργαστήρια, ένα στο εργοστάσιό μας στα Γρεβενά και ένα στην έδρα μας στην Αθήνα. Τα εργαστήρια είναι πλήρως εξοπλισμένα για το χαρακτηρισμό των υλικών και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ συνεργάζεται επίσης με πανεπιστήμια και ινστιτούτα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σχετικά με βασικά και εφαρμοσμένα ερευνητικά θέματα.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΕΛΛΑΣ
Πιστοποιήσεις

Επικοινωνία

ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε.
Πεντέλης 8A,
175 64 Παλαιό Φάληρο, Αθήνα
Tηλ. 210 94 90 100, Fax 210 94 90 283

Αγροκαλλιέργειες: agri@geohellas.com

Αποχρωστική γη: bleachingearth@geohellas.com

Βιομηχανικά απορροφητικά: absorbents@geohellas.com

Διατροφή & υγιεινή παραγωγικών ζώων: feed@geohellas.com

Κατασκευές: construction@geohellas.com

Μοριακά κόσκινα: molecular@geohellas.com

Περιβαλλοντικές εφαρμογές: environmental@geohellas.com

Φροντίδα ζώων συντροφιάς: petcare@geohellas.com

Υγρά διάτρησης: drilling@geohellas.com

 

Δείτε ακόμα:

AGLEV SI 100

AGLEV SI 200

AGLEV SI 300