Παρουσίαση Επιχειρήσεων Σκευασμάτων Λίπανσης & Φυτοπροστασίας

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Γνωριμία με επιχειρήσεις:

Στην σελίδα παρουσίασης των επιχειρήσεων έχετε την δυνατότητα να δείτε προφίλ των εταιριών που διαθέτουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατάλληλα για χρήση στην βιολογική γεωργία.

 

Αικατερίνη Γκιάλη

Τεχνολόγος Γεωπόνος – Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Marketing Οργανισμού ΔΗΩ
ΔΗΩnetwww.dionet.gr