Επιχειρήσεις Σκευασμάτων Λίπανσης & Φυτοπροστασίας

Γνωριμία με επιχειρήσεις:

Εδαφοβελτιωτικά – Φυτοχώματα – Compost

 

Αικατερίνη Γκιάλη

Τεχνολόγος Γεωπόνος – Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Marketing Οργανισμού ΔΗΩ
ΔΗΩnetwww.dionet.gr