Τροπικά

Επαγγελματικά προϊόντα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

Τροπικά

 

Οργανικά λιπάσματα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

FISH-FERT (Υγρό Οργανικό λίπασμα από ενζυματική υδρόλυση ψαριών) – HUMOFERT
GRENA SPECIAL (Οργανικά Λιπάσματα Σταδιακής Αποδέσμευσης σε Pellets) – HUMOFERT
BIOFERTIN (Οργανικά Λιπάσματα Σταδιακής Αποδέσμευσης σε Κόκκους) – HUMOFERT

 

Οργανoχημικά λιπάσματα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

ECO plant FOOD (Οργανοχημικά Λιπάσματα Σταδιακής Αποδέσμευσης σε Κόκκους) – HUMOFERT
FORTICAL (Υγρό λίπασμα υψηλής συγκέντρωσης Ασβεστίου) – HUMOFERT

 

Βιοδιεργέτες (κατάλληλοι για χρήση στη βιολογική γεωργία):

PERFECT (Φυσικός βιοδιεγέρτης Ανάπτυξης & Βελτίωσης ποιότητας καρπού) – HUMOFERT
S-M-F (Υγρός διεγέρτης Καρπόδεσης – Ανάπτυξης) – HUMOFERT
NATREG (Φυσικός βιοδιεγέρτης Ανάπτυξης-Καρπόδεσης) – HUMOFERT
STIMPLEX (Φυσικός βιοδιεγέρτης Ανάπτυξης-Καρπόδεσης) – HUMOFERT
RIZOBAC (Φυσικός διεγέρτης Ριζοβολίας & Μικροβιακό διάλυμα) – HUMOFERT
RIZOCYN (Φυσικός βιοδιεγέρτης ρίζας) – HUMOFERT

 

Ιχνοστοιχεία (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

ELEM-MO (Μολυβδαινικό Νάτριο (Μο 38,2%) σε υδατοδιαλυτή σκόνη) – HUMOFERT
ELEM-B (21% Βόριο σε υδατοδιαλυτή σκόνη) – HUMOFERT
ELEM-CU (Χηλικός χαλκός EDTA 14% σε υδατοδιαλυτή σκόνη) – HUMOFERT
FERILION (Χηλικός σίδηρος EDDHA 6%) – HUMOFERT
DIA-CU (Λίπασμα Αζώτου-Χαλκού σε μορφή υδατοδιαλυτής σκόνης) – HUMOFERT
AMINA-ZIBOMO (Υγρό λίπασμα Ιχνοστοιχείων με αμινοξέα) – HUMOFERT
BORONIL (Λίπασμα βορίου (Β 10% β/β)) – HUMOFERT
ELEM-MN (Χηλικό μαγγάνιο EDTA 13% σε υδατοδιαλυτή σκόνη) – HUMOFERT
AMINA-MN (Υγρό λίπασμα Μαγγανίου με αμινοξέα) – HUMOFERT
AMINA-FE (Υγρό λίπασμα Σιδήρου με αμινοξέα (N 2% Fe-χηλικό 5%) – HUMOFERT
AMINA-MIX (Υγρό μίγμα Ιχνοστοιχείων με αμινοξέα) – HUMOFERT
AMINA-ZN (Υγρό λίπασμα Ψευδαργύρου με αμινοξέα) – HUMOFERT
ELEM-ZN (Χηλικός ψευδάργυρος EDTA 14% σε υδατοδιαλυτή σκόνη) – HUMOFERT
ELEM-FE (Χηλικός σίδηρος EDTA 13,2% σε υδατοδιαλυτή σκόνη) – HUMOFERT
FERRUM (Χηλικός σίδηρος EDDHA 6% σε υδατοδιαλυτή σκόνη) – HUMOFERT
DIA-MIX (Μίγμα Ιχνοστοιχείων-Αμινοξέων σε υδατοδιαλυτή σκόνη) – HUMOFERT
AMINA-CU (Υγρό λίπασμα Χαλκού με αμινοξέα) – HUMOFERT

 

Εδαφοβελτιωτικά (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

KELP MEAL (Μεταπλάστης – Βελτιωτικό εδάφους από φύκια θαλάσσης) – HUMOFERT
HYDROFILO (Κρυσταλλική σκόνη συγκράτησης νερού) – HUMOFERT

 

Βιολιπάσματα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

PHOSBACTIN (Ενεργοποιητής εδάφους με ωφέλιμους μικροοργανισμούς) – HUMOFERT
TRI-ACTIVE (Βιοδιεγέρτης Ανάπτυξης με ωφέλιμους μικροοργανισμούς) – HUMOFERT
SUCCOR (Υγρό οργανικό λίπασμα 2-3-2 με ωφέλιμους μικροοργανισμούς) – HUMOFERT
BIOARM (Υγρός Βιοδιεγέρτης Ανάπτυξης) – HUMOFERT
AZOSPIR (Ενεργοποιητής εδάφους με ωφέλιμους μικροοργανισμούς) – HUMOFERT
BIOGUN (Βιοδιεγέρτης Ανάπτυξης με ωφέλιμους μικροοργανισμούς) – HUMOFERT
BACTILIS-S (Ενεργοποιητής εδάφους με ωφέλιμους μικροοργανισμούς) – HUMOFERT
BIONEM (Ενεργοποιητής εδάφους με ωφέλιμους μικροοργανισμούς) – HUMOFERT
BIONEM-S (Ενεργοποιητής εδάφους με ωφέλιμους μικροοργανισμούς) – HUMOFERT
LEAF POWER (Οργανικό διαφυλλικό λίπασμα 1-1-1 με αμινοξέα και ιχνοστοιχεία) – HUMOFERT
BACTAMIN (Οργανικό διαφυλλικό λίπασμα 1-1-1 με αμινοξέα και ιχνοστοιχεία) – HUMOFERT
BACTILIS (Υγρό οργανικό λίπασμα 3-0,5-1 με ωφέλιμους μικροοργανισμούς) – HUMOFERT

 

Μικροβιακά σκευάσματα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

NITROSTIM (Μικροβιακός Βιοδιεγέρτης Ανάπτυξης) – HUMOFERT
RIZOMYC (Βιοενεργός μικροβιακός διεγέρτης ρίζας) – HUMOFERT
BIODEC (Επιταχυντής Αποσύνθεσης Οργανικής Ύλης) – HUMOFERT
LIVE SOIL (Υγρό εδαφοβελτιωτικό διάλυμα) – HUMOFERT
SUPER SOIL (Υγρό εδαφοβελτιωτικό διάλυμα) – HUMOFERT
BACTA-MIX (Ενεργοποιητής εδάφους με ωφέλιμους μικροοργανισμούς) – HUMOFERT

 

Ειδικά προϊόντα θρέψης (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

ROOT CARE (Ειδικό σκεύασμα για βελτίωση της λειτουργίας των ριζών) – HUMOFERT
PLANT CARE (Ειδικό διαφυλλικό σκεύασμα για βελτίωση της ευρωστίας των φυτών) – HUMOFERT

 

Βοηθητικές ουσίες (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

FUNGI-FOOD (Τροφή ωφέλιμων μυκήτων) – HUMOFERT
BACTA-FOOD (Τροφή ωφέλιμων βακτηρίων) – HUMOFERT

 

Αμινοξέα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

AMINAL (Υγρό Οργανικό λίπασμα Αζώτου 3-0-0) – HUMOFERT
BIOFERTIN-L 2-0.5-4 (Υγρό Οργανικό λίπασμα Αζώτου – Καλίου) – HUMOFERT
BIOFERTIN-S 15-0-0 (Οργανικό λίπασμα Αζώτου σε μορφή υδατοδιαλυτής σκόνης) – HUMOFERT
BIOFERTIN-L 7-0-0 (Υγρό Οργανικό λίπασμα Αζώτου) – HUMOFERT

 

Χουμικά οξέα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

STRONG-26 (Υγρός συμπυκνωμένος ενεργοποιητής) – HUMOFERT
STRONG (Στερεός φυσικός ενεργοποιητής 100% υδατοδιαλυτός) – HUMOFERT

 

Εκχυλίσματα φυκιών (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

PROTON-L (Εκχυλίσματα φυκιών) – HUMOFERT
PROTON-C (Εκχυλίσματα φυκιών) – HUMOFERT
PROTON-P (Εκχυλίσματα φυκιών) – HUMOFERT
ACADIAN ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ ΣΚΟΝΗ (Εκχυλίσματα φυκιών) – HUMOFERT
ACADIAN ΥΓΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ (Εκχυλίσματα φυκιών) – HUMOFERT