Ψυχανθή

Επαγγελματικά προϊόντα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

Ψυχανθή

Τα ψυχανθή καλλιεργούνται για παραγωγή ξηρού χόρτου (σανός), σπόρου για την κτηνοτροφία και σπόρου για ανθρώπινη κατανάλωση (όσπρια).

Τα σπουδαιότερα ψυχανθή που καλλιεργούνται για παραγωγή σανού, αλλά και για άλλες χρήσεις (χλωρή νοµή, ενσίρωση, βόσκηση), είναι η μηδική, ο βίκος και τα τριφύλλια, ενώ τα πιο σηµαντικά ψυχανθή που καλλιεργούνται για το σπόρο τους, που χρησιµοποιούνται στη συνέχεια από την κτηνοτροφία, είναι τα μπιζέλια, τα κτηνοτροφικά κουκιά, τα λούπινα και η σόγια, σπόροι με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες.

Τέλος τα ψυχανθή που καλλιεργούνται για ανθρώπινη κατανάλωση, είναι τα όσπρια και πιο συγκεκριµένα τα φασόλια, ρεβίθια, φακές, κουκιά, λαθούρι και μπιζέλια.

 

Οργανικά λιπάσματα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

GRENA SPECIAL (Οργανικά Λιπάσματα Σταδιακής Αποδέσμευσης σε Pellets) – HUMOFERT
BIOFERTIN (Οργανικά Λιπάσματα Σταδιακής Αποδέσμευσης σε Κόκκους) – HUMOFERT

 

Οργανoχημικά λιπάσματα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

ECO plant FOOD (Οργανοχημικά Λιπάσματα Σταδιακής Αποδέσμευσης σε Κόκκους) – HUMOFERT

 

Βιοδιεργέτες (κατάλληλοι για χρήση στη βιολογική γεωργία):

PERFECT (Φυσικός βιοδιεγέρτης Ανάπτυξης & Βελτίωσης ποιότητας καρπού) – HUMOFERT
S-M-F (Υγρός διεγέρτης Καρπόδεσης – Ανάπτυξης) – HUMOFERT
NATREG (Φυσικός βιοδιεγέρτης Ανάπτυξης-Καρπόδεσης) – HUMOFERT
STIMPLEX (Φυσικός βιοδιεγέρτης Ανάπτυξης-Καρπόδεσης) – HUMOFERT
RIZOBAC (Φυσικός διεγέρτης Ριζοβολίας & Μικροβιακό διάλυμα) – HUMOFERT
RIZOCYN (Φυσικός βιοδιεγέρτης ρίζας) – HUMOFERT

 

Ιχνοστοιχεία (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

DIA-CU (Λίπασμα Αζώτου-Χαλκού σε μορφή υδατοδιαλυτής σκόνης) – HUMOFERT
BORONIL (Λίπασμα βορίου (Β 10% β/β)) – HUMOFERT

 

Εδαφοβελτιωτικά (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

AUSTRALIAN LEONARDITE (80-90% Χουμικά & Φουλβικά οξέα) – HUMOFERT
KELP MEAL (Μεταπλάστης – Βελτιωτικό εδάφους από φύκια θαλάσσης) – HUMOFERT

 

Βιολιπάσματα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

PHOSBACTIN (Ενεργοποιητής εδάφους με ωφέλιμους μικροοργανισμούς) – HUMOFERT
AZORIZ (Ενεργοποιητής εδάφους με ωφέλιμους μικροοργανισμούς) – HUMOFERT
TRI-ACTIVE (Βιοδιεγέρτης Ανάπτυξης με ωφέλιμους μικροοργανισμούς) – HUMOFERT
SUCCOR (Υγρό οργανικό λίπασμα 2-3-2 με ωφέλιμους μικροοργανισμούς) – HUMOFERT
BIOARM (Υγρός Βιοδιεγέρτης Ανάπτυξης) – HUMOFERT

 

Μικροβιακά σκευάσματα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

NITROSTIM (Μικροβιακός Βιοδιεγέρτης Ανάπτυξης) – HUMOFERT
RIZOMYC (Βιοενεργός μικροβιακός διεγέρτης ρίζας) – HUMOFERT
BIODEC (Επιταχυντής Αποσύνθεσης Οργανικής Ύλης) – HUMOFERT

 

Ειδικά προϊόντα θρέψης (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

ROOT CARE (Ειδικό σκεύασμα για βελτίωση της λειτουργίας των ριζών) – HUMOFERT
PLANT CARE (Ειδικό διαφυλλικό σκεύασμα για βελτίωση της ευρωστίας των φυτών) – HUMOFERT

 

Βοηθητικές ουσίες (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

FUNGI-FOOD (Τροφή ωφέλιμων μυκήτων) – HUMOFERT
BACTA-FOOD (Τροφή ωφέλιμων βακτηρίων) – HUMOFERT

 

Αμινοξέα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

AMINAL (Υγρό Οργανικό λίπασμα Αζώτου 3-0-0) – HUMOFERT

 

Εκχυλίσματα φυκιών (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

PROTON-L (Εκχυλίσματα φυκιών) – HUMOFERT
PROTON-C (Εκχυλίσματα φυκιών) – HUMOFERT
PROTON-P (Εκχυλίσματα φυκιών) – HUMOFERT
ACADIAN ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ ΣΚΟΝΗ (Εκχυλίσματα φυκιών) – HUMOFERT
ACADIAN ΥΓΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ (Εκχυλίσματα φυκιών) – HUMOFERT