Μικροβιακά σκευάσματα HUMOFERT ABETE

Μικροβιακά σκευάσματα (κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία):

 

  • NITROSTIM (Μικροβιακός Βιοδιεγέρτης Ανάπτυξης)
  • RIZOMYC (Βιοενεργός μικροβιακός διεγέρτης ρίζας)
  • SUCCOR (Υγρό οργανικό λίπασμα 2-3-2 με ωφέλιμους μικροοργανισμούς)
  • BIODEC (Επιταχυντής Αποσύνθεσης Οργανικής Ύλης)
  • LIVE SOIL (Υγρό εδαφοβελτιωτικό διάλυμα)
  • SUPER SOIL (Υγρό εδαφοβελτιωτικό διάλυμα)
  • BIOARM (Υγρός Βιοδιεγέρτης Ανάπτυξης)
  • BACTA-MIX (Ενεργοποιητής εδάφους με ωφέλιμους μικροοργανισμούς)

Σημεία πώλησης προϊόντων

ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891, 210 285 5061 Fax. 210 281 7971
e-mail : info@humofert.gr , web: http://www.humofert.gr

 

Δείτε ακόμα:

Προφίλ της εταιρίας HUMOFERT ABETΕ