Προϊόντα

biopoiotita

Η ιστοσελίδα βιοΠοιότητα δημιουργήθηκε το 2009 για να συμβάλλει αποτελεσματικά στην προβολή – παρουσίαση και προώθηση εγγυημένων, ασφαλών προϊόντων που παράγονται με βιολογικές μεθόδους φιλικών στο περιβάλλον.

 

Στο site προβάλλονται αποκλειστικά βιολογικά προϊόντα των παραγωγών και επιχειρήσεων που είναι πιστοποιημένα από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ.

 

Ο Οργανισμός ΔΗΩ που ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1993, έχοντας τα περισσότερα χρόνια εμπειρίας στο χώρο των βιολογικών προιόντων και τελευταία στα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και το σήμα του Οργανισμού ΔΗΩ αποτελεί σήμα εμπιστοσύνης.

 

Ο Οργανισμός ΔΗΩ έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από το 1993 ως επίσημος φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης των Βιολογικών Προϊόντων.

 

Είναι ο ιστορικότερος οργανισμός πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων με το Κωδικό GR- BIO – 01.

 

Στο Σύστημα Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων που εφαρμόζεται από τον Οργανισμό ΔΗΩ, η αρχική πιστοποίηση χορηγείται και στην συνέχεια ελέγχεται, από πολυμελές Συμβούλιο Πιστοποίησης, που απαρτίζεται από έγκριτους επιστήμονες, όλων των ειδικοτήτων, με μεγάλη γνώση και εμπειρία στην βιολογική γεωργία, εξασφαλίζοντας έτσι αξιοπιστία, εγκυρότητα και ισοτιμία στην χορήγηση της πιστοποίησης.  Ακολουθούμε τα αυστηρότερα όρια ανίχνευσης φυτοφαρμάκων σε διεθνές επίπεδο.

 

Τα μέλη και τα στελέχη του Οργανισμού ΔΗΩ συμμετέχουν από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, σε πρωτοβουλίες και δραστηριότητες για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και της ασφάλειας των τροφίμων.

 

Ο Οργανισμός ΔΗΩ, είναι ένας κοινωνικός φορέας πιστοποίησης και έχει την νομική μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

 

Η ΔΗΩ είναι επίσημα εγγεγραμμένη στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4430/2016, αποδεικνύοντας τον κοινωνικό της ρόλο. Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία είναι ένας εναλλακτικός τρόπος κατανόησης της οικονομίας που βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

 

Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ με την λειτουργία της βιοΠοιότητας παρέχει ενημέρωση στους καταναλωτές και διαρκή υποστήριξη των παραγωγών και των επιχειρήσεων που πιστοποιεί.

Η βιοΠοιότητα συμβάλλει ουσιαστικά στο ξεκίνημα νέων συνεργασιών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της βιοΠοιότητας είναι ελεύθερη για όλους.

 

Αικατερίνη Γκιάλη

Τεχνολόγος Γεωπόνος – Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Marketing Οργανισμού ΔΗΩ
ΔΗΩnetwww.dionet.gr