Βιολογικό Θυμάρι – Aegean Organics


Η Aegean Organics αποτελεί µία καθετοποιηµένη µονάδα:

  • παραγωγής,
  • επεξεργασίας και
  • µεταποίησης

βιολογικών βοτάνων, µε κυρίαρχο στόχο την ποιότητα στο προϊον και τη µέριµνα στο περιβάλλον.

Από την πρώτη στιγµή της λειτουργίας µας εφαρµόζουµε Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων (ISO 22000) και Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ISO 14001).

Οι ενεργειακές µας ανάγκες καλύπτονται εξ ολοκλήρου από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και τα φυτικά υπολείµµατα κοµποστοποιούνται και χρησιµοποιούνται ως φυσικό εδαφοβελτιωτικό στον επισκέψιµο βοτανικό κήπο. Το νερό ψύξης που χρησιµοποιείται στη διαδικασία της απόσταξης των αιθέριων ελαίων, είναι βρόχινο.

Όλες οι καλλιέργειες της Aegean Organics είναι βιολογικές, χωρίς γενετικά τροποποιηµένα φυτά, λιπάσµατα και φυτοφάρµακα. Η βιολογική πιστοποίηση παρέχεται από τη ΔΗΩ και αφορά όλα τα στάδια καλλιέργειας και παραγωγής, από το χωράφι µέχρι το τελικό προϊον που φτάνει στον καταναλωτή.

Βιολογικό Θυμάρι – Aegean Organics

Coridothymus capitatus και Thymus vulgaris

Δυνατή, πλούσια γεύση και μεθυστικό άρωµα, χαρακτηρίζουν το θυμάρι της Λήμνου.

Η µέριµνα για το περιβάλλον

Η συγκοµιδή άγριων βοτάνων από την φύση επιφέρει σηµαντικές µακροπρόθεσµες αρνητικές επιπτώσεις στη διατήρηση της ελληνικής χλωρίδας και της βιοποικιλότητας, θέτοντας σε κίνδυνο εξαφάνισης πολλά από τα ευρέως χρησιµοποιούµενα βότανα.

Η Aegean Organics εργάζεται για να αντιστρέψει αυτή την τάση, µε την υποστήριξη της βιώσιµης καλλιέργειας άγριων βοτάνων της Λήµνου, χρησιµοποιώντας πάντα φιλικές προς το περιβάλλον µεθόδους καλλιέργειας και συγκοµιδής.

Για τη διατήρηση των τοπικών γενοτύπων η Aegean Organics καλλιεργεί:

  • το τοπικό υποείδος ρίγανης Origanum vulgare hirtum µε χηµειότυπο θυµόλη,
  • το τοπικό υποείδος φασκόµηλου Salvia triloba &
  • το τοπικό υποείδος θυµαριού Thymus capitatus,

διασφαλίζοντας έτσι την διατήρησή τους σε παγκόσµιο επίπεδο.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close