Ανοικτή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στον τρίτο τομέα – ΑγροΝέα – Δημήτρης Μιχαηλίδης


Την Δευτέρα, 7/12/2020, όπως κάθε Δευτέρα, στις 20.00 στην διαδικτυακή εβδομαδιαία συνάντηση της Ομάδας Πρωτοβουλίας για Κοινή Δράση οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις Ενεργειακές Κοινότητες και έγινε η πρώτη ανάγνωση της Ανοικτής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ συμμετοχής στην υπό διαμόρφωση ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΟΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για την Ανάπτυξη-Ενίσχυση-Ενδυνάμωση φορέων του ΤΡΙΤΟΥ ΤΟΜΕΑ της κοινωνίας.

Ο κ Γιάννης Γκύλλης ενημέρωσε για τις Ενεργειακές Κοινότητες, που είναι μια μορφή συνεργατισμού, και την εμπειρία του από την Σίφνο όπου η Ενεργειακή Κοινότητα του νησιού, από 133 συγκατοίκους και άλλους φορείς, θα μπορεί να καλύπτει το 30% των ενεργειακών αναγκών του νησιού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με ανεμογενήτριες και αντλησοαποθήκευση θαλάσσιου νερού ως αποθήκη ενέργειας, για την εξομάλυνση παραγωγής ενέργειας.

Από ότι καταλάβαμε ακόμα και μια συσταθείσα ΚοινΣΕπ θα μπορούσε να μετασχηματισθεί σε Ενεργειακή Κοινότητα και να εγγραφεί στο ΓΕΜΗ …

Μια σημαντική λεπτομέρεια της πολύχρονης προσπάθειας τους ήταν ότι συμμετείχαν το 2013 σε διεθνές συνέδριο στο Μάντσεστερ (Αγγλίας) από όπου άντλησαν γνωριμίες, τεχνογνωσία και στήριξη από συνεταιριστές που τους περιέλαβαν με αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη.

Και η Κοινή Δράση για την διαμόρφωση ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ είναι ακριβώς αυτό …. Δηλαδή ένας κοινωνικός χώρος συνάντησης, ενημέρωσης, ανταλλαγής εμπειριών, συναντίληψης, αποφάσεων για δράση και διαμόρφωσης κοινών προσπαθειών.

Στις 7/11/2020 ακούστηκαν μερικές σκέψεις από τους: Κώστα Οικονομόπουλο, Γιάννη Φραγκούλη, Αλέξανδρο Οικονόμου, Βασίλη Τακτικό, Μάγδα Κοντογιάννη, Γιάννη Αυγενίκο, Γιάννη Γκύλλη, Λουκά Μπρέχα, Πάνο Παπαϊωάννου, Γιώργο Καραμπάτο, Γιάννη Λαγό και Δημήτρη Μιχαηλίδη.

Εν μέσω πανδημίας και lockdown μια ομάδα συμπολιτών, εκπροσώπων του τρίτου τομέα, από όλη την Ελλάδα, ξεκίνησαν μια σειρά από εβδομαδιαίες συναντήσεις προκειμένου να αναζητήσουν νέους και πιο δομημένους τρόπους συνεργασίας με βάση το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες.

Δεκάδες εκπρόσωποι φορέων έχουν συμμετάσχει σε αυτές τις, χωρίς ατζέντα, συναντήσεις. Δεκάδες διαφορετικές απόψεις, προσεγγίσεις και μοντέλα κατατέθηκαν και συζητήθηκαν μαζί με μια σειρά κοινών διαπιστώσεων.

Οι πιο κοινές διαπιστώσεις ομαδοποιούνται στα παρακάτω οκτώ (8) σημεία:

 1. Η ενίσχυση του τρίτου τομέα, της κοινωνικής οικονομίας και του κοινωνικώς επιχειρείν στην Ελλάδα περνάει μέσα από την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, πολυπαραγοντικού και πολυδιάστατού οικοσυστήματος.
 2. Οι οριζόντιες συνεργασίες μεταξύ φορέων του τρίτου τομέα είναι απαραίτητες για την ενίσχυση και ανάπτυξη του κάθε φορέα ξεχωριστά αλλά και του συνόλου του οικοσυστήματος
 3. Οι συνεργασίες αυτές μπορεί να έχουν σημαντικά αποτελέσματα μόνο αν σε αυτή την διαδικασία συμμετέχει ενεργά ένας σημαντικός αριθμός φορέων
 4. Το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικό εργαλείο γύρω από το οποίο μπορούν να δομηθούν αυτές οι συνεργασίες
 5. Παρά τις εκατοντάδες εκδηλώσεις και γεγονότα αναφορικά με την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα τα τελευταία δέκα (10) χρόνια παρατηρείται έλλειψη σχετικού ποιοτικού περιεχομένου (quality content) ενώ σημαντικά προβλήματα υπάρχουν σε επίπεδο δόμησης και οργάνωσης
 6. Αν και πολλοί φορείς του τρίτου τομέα και της επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία παράγουν πλούσιο έργο με σημαντικά αποτελέσματα το έργο αυτό δεν προβάλλεται ικανοποιητικά και με τρόπο που μπορεί να γίνει εύκολη κατανοητή η σημασία και η αξία του
 7. Τα στελέχη των φορέων του τρίτου τομέα έχουν ανάγκη αναβάθμισης και εξειδίκευσης των δεξιοτήτων τους (κυρίως σε τεχνικά, οργανωτικά και επιχειρησιακά θέματα) που θα βοηθήσουν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα & παραγωγικότητα τους και θα δώσουν πληροφορίες αξιοποίησης πόρων
 8. Δεν υπάρχει συντονισμός των υπαρχουσών δεξαμενών σκέψης (οργανώσεις, ενώσεις, φυσικά πρόσωπα κλπ.) γύρω από την ανάπτυξη του τρίτου τομέα, με αποτέλεσμα οι προτάσεις που πολλές φορές κατατίθενται σε φορείς χάραξης πολιτικής να στερούνται ενός ολοκληρωμένου χαρακτήρα αλλά και να εμφανίζουν επιχειρησιακές ελλείψεις.

Για όλους τους παραπάνω λόγους αλλά και για μια σειρά από άλλους λόγους προσκαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία δημιουργίας μιας νέας διαδικτυακής δομής συνεργασίας για την ανάπτυξη/ ενίσχυση/ ενδυνάμωση φορέων του Τρίτου Τομέα με τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:

 1. Η δομή συνεργασίας θα έχει καθαρά επιχειρησιακή/επιχειρηματική στόχευση
 2. Η συνεργασία δεν είναι ούτε επιθυμεί να εξελιχθεί σε συνδικαλιστικό φορέα
 3. Η συνεργασία δεν ασχολείται και δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με ευρύτερα πολιτικά θέματα πέρα από αυτά που αφορούν τον τρίτο τομέα και τις δομές του
 4. Σε αυτή την νέα δομή συνεργασίας είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετέχουν όλοι οι φορείς του τρίτου αλλά τομέα αλλά και εκπρόσωποι τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα εφόσον ενδιαφέρονται να ενισχύσουν δράσεις και πρωτοβουλίες με κοινωνικό αντίκτυπο
 5. Η μορφή που αυτή η νέα δομή συνεργασίας μπορεί να λάβει είτε όσο αφορά στη νομική μορφή είτε όσο αφορά την επιχειρησιακή μορφή (π.χ. cluster, δίκτυο κλπ.) είναι κάτι που θα αποφασιστεί στην πορεία από τους συμμετέχοντες
 6. Το πλαίσιο συντονισμού / διοίκησης / διαχείρισης (εφόσον υπάρξει) θα αποφασιστεί επίσης μελλοντικά από τους συμμετέχοντες.

Ακούστηκε ότι γίνονται διαδικτυακά: 9/12/2020 (10.00, Αλυσίδα Αξίας Αρωματικών), 9/12/2020 (12.00, ΟΡΑΜΑ Υπαίθρου 2040), 13/12/2020 (12.30, Συνεργατισμός στο μέλι), 14/12/2020 (20.00, Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί), 15/12/2020 (20.00, Έθιμα του Αγ. Μόδεστου), 16/12/2020 (12.00, Food Forest-Καρποί του Δάσους), 19/12/2020 (Μονοπάτια), 21/12/2020 (20.00, Έκθεση ΚΑΛΟ), 5/1/2021 (20.00, Ανταλλαγή ευχών Αγροτισσών) …

Οι τακτικές διαδικτυακές συναντήσεις της Δευτέρας, 20.00, συναποφασίσθηκε ότι θα γίνουν την Δευτέρα, 14 Δεκ 2020, στις 20.00 με συζήτηση και ακολούθως με ενημέρωση για τους Καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς, ενώ την Δευτέρα, 21 Δεκ 2020, στις 20.00 μετά την συζήτηση θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για την ετήσια Έκθεση της ΚΑΛΟ των ετών 2019 και 2020, που εκδόθηκε τον Οκτ 2020, από την Γεν. Γραμματεία Εργασίας (ISSN: 2585-2876).

Προσκαλούνται όσοι θέλουν να συμμετέχουν στις συναντήσεις της Δευτέρας.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close