Αναγνωρίστηκε η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς


Στην αναγνώριση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ) προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Η συγκεκριμένη, ιδιαιτέρως σημαντική εξέλιξη επιτυγχάνεται έπειτα από πολυετή προσπάθεια του κλάδου της επιτραπέζιας ελιάς, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά στην πράξη την προσπάθεια του κ. Βορίδη να καταστήσει λειτουργικό και να ενισχύσει τον θεσμό των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων με στόχο την κατάρτιση συλλογικής στρατηγικής για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων της πατρίδας μας.

 

Οι στόχοι της ΔΟΕΠΕΛ, όπως έχουν τεθεί από την ίδια την Οργάνωση είναι:

 

•   ο σχεδιασµός και η υλοποίηση εθνικής στρατηγικής για την επιτραπέζια ελιά

 

•    η δηµιουργία βάσης δεδοµένων µε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την άσκηση πολιτικής και την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής

 

•   η  ενίσχυση  και  εφαρµογή  κανόνων  και  μέτρων  Ορθής  Παραγωγικής  &  Μεταποιητικής  Πρακτικής για  την παραγωγή τελικού προϊόντος άριστης ποιότητας

 

•   η  ενίσχυση  των  μέτρων  για  την  εξασφάλιση  ποιοτικών  προϊόντων  φιλικών  προς  το  περιβάλλον  και  τον καταναλωτή και την πιστοποίησή τους µε βάση τις διεθνείς ποιοτικές προδιαγραφές

 

•   η ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργειών για την διατήρηση και ανάπτυξη της καλλιέργειας των ελληνικών ποικιλιών επιτραπέζιας ελιάς

 

•   η στήριξη ενεργειών που στοχεύουν στην µεγιστοποίηση της προστιθέµενης αξίας του προϊόντος σε όλα τα στάδια παραγωγής  του και  στην  διαφανή  διαχείριση  των  αγορών,  στην  συγκέντρωση  και  δημοσίευση αναλυτικών στατιστικών στοιχείων του προϊόντος κ.α., καθιστώντας την Οργάνωση το βήµα που µπορεί να συσπειρώσει και ισχυροποιήσει τον κλάδο των επιτραπέζιων  ελιών  για  την  επίλυση  προβληµάτων  που  ανακύπτουν  και για  τον  στρατηγικό σχεδιασµό της κατάκτησης των αγορών. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω κατέστησαν δυνατά έπειτα από σχετική τροπολογία του Υπουργού που ψηφίστηκε το 2019 και με την οποία οριοθετήθηκε η νομική μορφή των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, ρυθμίστηκαν και καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισής τους καθώς και το πλαίσιο των κανόνων λειτουργίας τους.

 

Οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις συνιστούν την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει τη συνεργασία όλων των εταίρων που συμμετέχουν στην αλυσίδα παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας του προϊόντος τους με στόχο την κατάρτιση στρατηγικής για την ισχυροποίηση και προώθηση αυτού στις εγχώριες και διεθνείς αγορές και τη µεγιστοποίηση της προστιθέµενης αξίας του μέσα από την ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών του χαρακτηριστικών.

 

Τη συγκεκριμένη αυτή προσπάθεια ενστερνίστηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς η ανόρθωση του θεσμού των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων αποτέλεσε προεκλογική του δέσμευση για την οποία ο κ. Βορίδης εργάστηκε από την πρώτη στιγμή και πέτυχε σε σύντομο χρονικό διάστημα να υλοποιήσει.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close