Καταναλωτικοί και άλλοι συνεταιρισμοί – ΑγροΝέα – Δημήτριος Μιχαηλίδης


Πραγματοποιήθηκε η τακτική συνάντηση της Δευτέρας, στις 14/12/2020, που διαρκεί σταθερά 1,5 ώρα, από τις 20.00, στην πλατφόρμα zoom του ΙΝΜΕΚΟ (Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας) με κύριο αντικείμενο συζήτησης εμπειρίες και ενέργειες γύρω από τους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ.

Το λόγο πήραν μεταξύ άλλων (με την σειρά που ακούστηκαν) οι: Κώστας Οικονομόπουλος, Δημήτρης Μιχαηλίδης, Λουκάς Μπρέχας, Γιάννης Φραγκούλης, Γιάννης Αυγενίκος, Χαρά Μορφονιού, Αλέξανδρος Μόζ, Βάϊος Κουτής, Γιώργος Καραμπάτος, Αντώνης Βούρτσης, Ολυμπία Καμινάρη, Αθανάσιος Κονταξής, Αλέξανδρος Οικονόμου, Πάνος Παπαϊωάννου, Μάνος Καλύβας και μεταξύ όσων ακούστηκαν καταγράψαμε:

 • Τα συστήματα οικονομικής διαχείρισης είναι τρία: η Δημόσια Οικονομική, η Ιδιωτική Οικονομική και η Κοινωνική Οικονομία.
 • Σήμερα στην Ελλάδα η Κοινωνική Οικονομία είναι το 1,2% του ΑΕΠ, στην Ευρ. Ένωση είναι το 10% περίπου, στόχος είναι να πάει στο 20% την επόμενη δεκαετία και να φθάσει στο 33% περίπου το 2050 …
 • Ότι περιλαμβάνει την λέξη «κοινωνικό» ΔΕΝ έχει απαραιτήτως σχέση με την Κοινωνική Οικονομία. Πχ Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία είναι κομμάτια της Δημόσιας Οικονομικής, ενώ η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα είναι κομμάτι της Ιδιωτικής Οικονομικής.
 • Στην Κοινωνική Οικονομία η συχνότερη μορφή επιχειρηματικότητας είναι οι Συνεργατισμοί (συνεταιρισμοί), τα Αλληλόχρεα Κεφάλαια (Υγεία, συντάξεις κλπ), οι Ηθικές Τράπεζες και τα Ιδρύματα.
 • Σε έναν συνεταιρισμό οι ίδιοι οι συμμετέχοντες είναι οι ιδιοκτήτες, οι ίδιοι οι συμμετέχοντες ασκούν την διοίκηση & τον έλεγχο, οι ίδιοι οι συμμετέχοντες (και ΜΟΝΟ αυτοί) είναι οι πελάτες (ωφελούμενοι).
 • Ένας καταναλωτικός συνεταιρισμός δημιουργείται από τα μέλη του, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες τους, διοικείται από τα μέλη του, και προμηθεύεται ΜΟΝΟ για τα μέλη του.
 • Σήμερα μια οικογένεια καταναλώνει 275€ ανά μήνα για προμήθειες από ένα σούπερ μάρκετ και ένας μόνος του (φοιτητής) περίπου 140€/μήνα.
 • Σήμερα χρήμα υπάρχει μόνο στις τράπεζες και στους καταναλωτές! …
 • Εάν μπορούσαν να οργανωθούν οι καταναλωτές σε συνεταιρισμούς θα μπορούσαν (1) να δημιουργήσουν επιλεκτική ζήτηση στην αγροδιατροφική αλυσίδα και να «τραβήξουν», απορροφήσουν την παραγωγή από παραγωγικούς & αγροτικούς συνεταιρισμούς, (2) να προσφέρουν την απαραίτητη ταμειακή ρευστότητα, χωρίς να απαιτούνται τραπεζικές ανώνυμες εταιρείες.
 • Η μια τάση (Α) στον καταναλωτικό συνεταιρισμό είναι να δημιουργηθεί πλήρες «κανονικό» μεγάλο μαγαζί-παντοπωλείο-σούπερ μάρκετ, με προμήθειες, αποθήκη εκθετήριο, πωλήσεις και ταμείο.
 • Και η άλλη τάση (Β) στον καταναλωτικό συνεταιρισμό είναι να στηθεί σημείο διανομής με προαγορά-προπληρωμή από μεγάλο κατάλογο και απλά παραλαβή από το σημείο διανομής.
 • Οι τιμές στα προϊόντα στην πλατφόρμα του καταναλωτικού συνεταιρισμού Ιωαννίνων θα είναι 12-15% φτηνότερα μέχρι και μισοτιμής σε σχέση με αυτά της αγοράς, με αξιοποίηση και του e-καταναλωτή,
 • Από τον κάθε λογαριασμό θα περνάει στον καταναλωτικό συνεταιρισμό ένα 20%, το οποίο θα αξιοποιείται από τον συνεταιρισμό για έργα κοινής ωφέλειας ή κοινωνικής προσφοράς, όπως άλλωστε προβλέπεται για όλους τους συνεταιρισμούς.
 • Κάθε μέλος των 275€/μήνα «τροφοδοτεί» τον συνεταιρισμό με το 20%, δηλαδή 75€/μήνα, που σημαίνει περίπου 900 ευρώ /έτος
 • Η πρόταση του Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων είναι ότι το σχήμα είναι βιώσιμο με 800 περίπου μέλη, σε κάθε κοινωνία. (χωρίς αποθήκη, χωρίς έκθεση, χωρίς χύμα προϊόντα, χωρίς ταμείο).
 • Η εμπειρία του Καταναλωτικού Συνεταιρισμού BIOScoop (Θεσσαλονίκη) είναι ότι είναι βιώσιμος με 200 περίπου ενεργώς καταναλώνοντα μέλη. (με αποθήκη, με εκθετήριους χώρους, με χύμα προϊόντα, με ταμείο)
 • ΟΧΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΥΡΑΜΙΔΙΚΟ ΣΧΗΜΑ, αλλά ομόσπονδα συνεργαζόμενους τοπικούς συνεταιρισμούς σε κάθε τοπική κοινωνία.
 • Ο Συνεταιρισμός, ως δομή της Κοινωνικής Οικονομίας προαπαιτεί λειτουργική κοινωνία, όπου το κύριο χαρακτηριστικό είναι το Κοινωνικό Κεφάλαιο.
 • Το Κοινωνικό κεφάλαιο είναι λειτουργικό σε ένα «τόπο» (με κοινά γεωγραφικά στοιχεία, κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά και πίστη σε κοινό μέλλον).
 • Με μια στατιστική λογική αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα καταναλωτικός συνεταιρισμός σε κάθε κοινωνία μέχρι 150.000 συμπολιτών, μελών της ίδιας κοινωνίας με κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά.
 • ΔΕΝ πρόκειται για τον κοινό παρονομαστή των κοινών συμφερόντων καταναλωτών, αλλά για την κάλυψη αναγκών συνανθρώπων-συμπολιτών.
 • Ένα σούπερ μάρκετ έχει από 15.000 έως 25.000 κωδικούς.
 • Για να επιβιώσει ένα συνεταιριστικό κατάστημα πρέπει να έχει τουλάχιστον 1500 κωδικούς.
 • Ο προταθείς κατάλογος, με τις εξασφαλισθείσες τιμές, του καταναλωτικού συνεταιρισμού Ιωαννίνων περιέχει ήδη 5.022 κωδικούς, και είναι αναρτημένος στο gaiacoop.eu.
 • Βασική παράμετρος του εγχειρήματος είναι η συναντίληψη των συμμετεχόντων μέσω ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και μέσω ζύμωσης, ώστε να αναπτυχθεί το απαραίτητο Κοινωνικό Κεφάλαιο (εμπιστοσύνη και αλληλοβοήθεια)
 • Η βιβλιοθήκη του www.diktio-kapa.dos.gr ή diktio-kapa.coop έχει πάρα πολλά στοιχεία, 20.000 σελίδες με κείμενα για την Κοινωνική Οικονομία, αλλά και εκπαιδευτικά video για το πώς λειτουργούν Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί και πώς εκπαιδεύονται όσοι θέλουν να κάνουν ένα καινούργιο συνεταιρισμό.
 • Η ψυχή της κοινωνίας είναι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι σύλλογοι, και από εκεί μπορεί να ξεκινήσει μια τοπική προσπάθεια για δημιουργία Καταναλωτικού Συνεταιρισμού.
 • Η πρόταση στα Ιωάννινα προτείνει συνεταιριστική μερίδα μόνο 50€ (διότι δεν χρειάζεται κεφάλαιο κίνησης, αποθήκη και εκθετήρια), η εμπειρία στην Θεσσαλονίκη καταγράφει συνεταιριστική μερίδα 150€.
 • Τα υποχρεωτικά αποθεματικά από τους Καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε Πιστωτικούς Συνεταιρισμούς, οι οποίοι μπορούν να αποτρέψουν την τοξική επαφή των συνεταιρισμών με τις συστημικές Τράπεζες …

Την Δευτέρα, 21 Δεκ 2020, στις 20.00, στο zoom στην τακτική συνάντηση θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την ετήσια Έκθεση της ΚΑΛΟ του 2019 & 2020, που εκδόθηκε τον Οκτ 2020, από την Γεν. Γραμ. Εργασίας (ISSN: 2585-2876).

Προσκαλούνται όσοι θέλουν να συμμετέχουν να μας συναντήσουν με ανοικτή οθόνη στο https://us02web.zoom.us/j/89254130659?pwd=dU5iZ0MzNjh2akwzODhEN3A1MEx5UT09 την Δευτέρα, 21 Δεκ 2020, στις 20.00.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close