Σύγχρονη Άτυπη Μονάδα Καλλιέργειας και Παραγωγής αρωματικών βιολογικών φυτών δημιουργείται στο Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α.


Σύγχρονη Άτυπη Μονάδα Καλλιέργειας και Παραγωγής αρωματικών βιολογικών φυτών δημιουργείται στο Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α.

Με την υποστήριξη, καθοδήγηση της Εταιρείας KORRES

 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

          Η δυνατότητα απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία θεωρείται κύριος παράγοντας κοινωνικής ενσωμάτωσης και αναχαίτισης του «κοινωνικού τους αποκλεισμού».

          Μέσω της εργασίας και της δυνατότητας «να παράγουν» ενισχύεται η αυτοεκτίμησή τους και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ισότιμης κοινωνικής συμμετοχής.

          Ο τομέας της επαγγελματικής τους κατάρτισης παίζει ιδιαίτερο ρόλο στη δυνατότητα απασχόλησης των ατόμων με νοητική αναπηρία. Καθοριστικό ρόλο όμως παίζει η αντίληψη και η στάση της ευρύτερης κοινωνίας η οποία δημιουργεί τα «εμπόδια» και ως εκ τούτου τον κοινωνικό αποκλεισμό.

          Η διαχείριση του «κοινωνικού αποκλεισμού» απαιτεί ενεργοποίηση αλλά και μετατροπές του περιβάλλοντος έτσι ώστε να διασφαλισθεί  η πλήρης συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, με έμφαση στο επίπεδο της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και των δυνατοτήτων που τους παρέχονται στον τομέα της απασχόλησης.

          

             Το Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. είναι εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επαγγελματικής Προσαρμογής και Απασχόλησης για άτομα με ελαφρά και μέση νοητική αναπηρία.

            

             Φορέας του είναι το Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. ειδικώς Αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό Σωματείο  (Ν.Π.Ι.Δ.). Ιδρύθηκε το 1993 από γονείς ατόμων και νοητική αναπηρία και διοικείται από γονείς ατόμων με νοητική αναπηρία.

             Παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των καταρτιζομένων με παράλληλη υποστήριξη ανάπτυξης της προσωπικότητας και της αυτονομίας τους.

             Οι ήδη καταρτισθέντες απασχολούνται στα Άτυπα Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια του Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. σε παραγωγικές εργασίες και στο πρόγραμμά τους εντάσσονται επίσης δραστηριότητες κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης περαιτέρω της αυτονομίας τους.

             Σήμερα συνολικά οι επωφελούμενοι είναι 80 άτομα.       

 

 

Συνεργασία Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. – KORRES

             Η αγάπη για τα βότανα και την Ελλάδα οδήγησε την KORRES στη δημιουργία ενός εκτενούς δικτύου ηθικών συνεργασιών στις βιολογικές καλλιέργειες -μία πρωτοβουλία με έντονο το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Συνεργασίες που περιλαμβάνουν Έλληνες καλλιεργητές, συνεταιρισμούς, αλλά και κοινωνικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγεται πλέον και το Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. Το κοινό αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης υπήρξε η αφετηρία για αυτή τη συνεργασία. Στόχος είναι η υποστήριξη του σημαντικού έργου κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, μέσω της εκπαίδευσής τους στην καλλιέργεια αρωματικών βιολογικών βοτάνων, τα οποία θα αξιοποιηθούν στη συνέχεια στην παραγωγή καλλυντικών προϊόντων της εταιρείας. Μία μοναδική ευκαιρία να εργαστούν οι καταρτιζόμενοι σε πραγματικές συνθήκες αγοράς, απολαμβάνοντας, παράλληλα, τη χαρά ενός τελικού προϊόντος στο οποίο θα έχουν συμβάλλει ουσιαστικά και ενεργά.   

             Σε αυτό το πλαίσιο, η KORRES ανέπτυξε ένα «πρωτόκολλο» συνεργασίας με το Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α, για τη  δημιουργία της αυτόνομης Μονάδας Καλλιέργειας και Παραγωγής αρωματικών βιολογικών φυτών.

             Στη Μονάδα αυτή απασχολούνται καταρτισθέντες – απασχολούμενοι τώρα στη βιολογική καλλιέργεια υπό την καθοδήγηση του Υπεύθυνου Γεωπόνου του Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α.

             Το «Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης στον Πρωτογενή Τομέα» της KORRES επιμελείται όλων των διαδικασιών ανάπτυξης της Μονάδας για την επίτευξη ανταγωνιστικότητας τηρουμένων των τυπικών προϋποθέσεων λειτουργίας (έλεγχος,πιστοποίηση εδάφους, επιλογή καλλιέργειας, είδος αρωματικών βοτάνων κ.λπ.), συντονίζοντας τις ενέργειες και με τους υπόλοιπους φορείς που ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση της εταιρείας για στήριξη στο ΚΕΑ/ΑΜΕΑ, όπως οι «ΔΗΩ» και «ΒΙΩΜΑ».

             Ο Οργανισμός Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων «ΔΗΩ» αποτελεί το σύμβολο της Βιολογικής Γεωργίας της χώρας μας και θα συμβάλει καθοριστικά στην εξοικείωση των ανθρώπων του Κέντρου με τις πρακτικές του βιολογικού τρόπου παραγωγής.

             Το κτήμα «ΒΙΩΜΑ» υποστηρίζει τη Μονάδα παρέχοντας πιστοποιημένα βιολογικά υλικά ως πολλαπλασιαστικό υλικό («πρώτη ύλη»), εξασφαλίζοντας στο ακέραιο τη βασική προϋπόθεση για την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Πρόκειται για το πρώτο Βιολογικά Πιστοποιημένο φυτώριο ΑΦΦ στη χώρα μας.

             Η αναπτυξιακή άτυπη Μονάδα Καλλιέργειας και Παραγωγής αρωματικών βιολογικών φυτών εντάσσεται στις εναλλακτικές μορφές απασχόλησης των ατόμων με νοητική αναπηρία. Αποτελεί μικτό «σχήμα» υποστηριζόμενης (supported employment) και προστατευμένης εργασίας (sheltered employment).

             Η έναρξη λειτουργίας της συγκεκριμένης άτυπης Μονάδας θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close