ΟΠΕΚΕΠΕ: Σχετικά με την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον αιγοπροβατοτροφικό τομέα


Δελτίο Τύπου σχετικά με την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον αιγοπροβατοτροφικό τομέα

Με αφορμή ορισμένα πρόσφατα δημοσιεύματα και αναρτήσεις, σχετικά με την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον αιγοπροβατοτροφικό τομέα, όπου πέραν των ανακριβειών και ιδεολογημάτων περί αυθαίρετων ή αιφνιδιαστικών αποφάσεων και αλλαγών καθώς και ελλιπούς ενημέρωσης που εμπεριέχουν, επιχειρείται κι ένας άκριτος καταλογισμός ευθυνών “α λα καρτ” και κατά το “δοκούν”, παρατίθενται τα παρακάτω προς έγκυρη και ουσιαστική ενημέρωση.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σεβασμό στον Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφο, κατανοώντας τις συγκυρίες και τις ιδιαίτερες συνθήκες της ελληνικής Περιφέρειας, εξαντλεί τις δυνατότητες που του δίνει το Κανονιστικό Πλαίσιο, πολλές φορές μέχρι τις παρυφές του, αξιοποιώντας τις Περιφερειακές δομές του, αλλά και το δίκτυο των ΚΥΔ, που έχει ο ίδιος πιστοποιήσει για την παροχή υπηρεσιών προς τον αγροτικό κόσμο. Ωστόσο, όταν οι Κανονιστικές απαιτήσεις αυστηροποιούνται και επίκεινται τομεακοί έλεγχοι συμμόρφωσης ως προς αυτές, ο Οργανισμός πρέπει να επιδείξει άμεσα αντανακλαστικά αναπροσαρμόζοντας τις εσωτερικές του διαδικασίες, προκειμένου να μη διακινδυνεύσει ούτε ένα ευρώ για τους δικαιούχους, αλλά και να αποτρέψει καταλογισμούς, προασπίζοντας το Δημόσιο συμφέρον. Σ’αυτό το πλαίσιο και με προαπαιτούμενο την έγκαιρη και επαρκή ενημέρωση των δικαιούχων κτηνοτρόφων, προέβη στις παρακάτω ενέργειες:

12-10-2020: αποστολή email από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς τα ΚΥΔ με την αρχική εγκύκλιο Διοικητικών Πράξεων, όπου συμπεριλαμβάνονται οι Διορθώσεις Διατηρούμενων Ζώων

26-10-2020: ανάρτηση στον ιστότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις παραπάνω διορθώσεις με καταληκτική ημερομηνία 31-01-2021

29-10-2020: email του Φορέα Συντονισμού προς τα πιστοποιημένα ΚΥΔ με την αντίστοιχη εγκύκλιο

08-12-2020: ανακοίνωση στον ιστότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την οποία καλεί τους παραγωγούς να προβούν σε διόρθωση των αιτούμενων ζώων λόγω εσφαλμένης αρχικής τους εκτίμησης

29-01-2021: ανακοίνωση στον ιστότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ και παράλληλα αποστολή από τον Φορέα Συντονισμού προς τα πιστοποιημένα ΚΥΔ ενημέρωσης σχετικά με την παράταση υποβολής Διοικητικών Πράξεων έως τις 15-02-2021.

Τέλος, θεωρώ υποχρέωση της Διοίκησης του Οργανισμού να αναφερθούν και τα εξής:

Από τον Οκτώβριο του 2020 έως σήμερα και πριν την ολοκλήρωση των πληρωμών του έτους αιτήσεων 2020 που λήγει στις 30-06-2021, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πραγματοποιήσει πληρωμές ποσού άνω των 2 δις 650 εκατομμυρίων ευρώ, που αποτελούν το υψηλότερο ποσό της τελευταίας 5ετίας στις αντίστοιχες περιόδους (16.10 έως 30.06 του επόμενου έτους). Οι πληρωμές αυτές δεν έγιναν από ένα περιβάλλον “ελεύθερο COVID”. Επιτεύχθηκαν, από ανθρώπους της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Οργανισμού, που εφάρμοσαν μέτρα τηλεργασίας που περιόριζαν κατά πολύ τη δραστηριότητά τους συγκριτικά με τη φυσική παρουσία, με αναγκαστικές άδειες “ειδικού σκοπού”, ανθρώπους που διακινδύνευσαν τη νόσησή τους με τους επιτόπιους ελέγχους, ανθρώπους που νόσησαν και αναγκάστηκαν να λειτουργήσουν με τις ελάχιστες δυνατές καθυστερήσεις, σ’ένα χρονικό διάστημα δικαστικών αντιπαραθέσεων σχεδόν 2,5 μηνών, που καθήλωσε επιχειρησιακά τον Οργανισμό, υπερβαίνοντας τα προσωπικά και υπηρεσιακά όριά τους κατά πολύ και για πολύ χρόνο. Αυτή η υπέρβαση ξεπερνά το υπηρεσιακό καθήκον και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε.  

Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Δημήτριος Μελάς

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close