Έρχεται πληρωμή 43 εκατ. ευρώ και για βιολογικά


Ειδικότερα η απόφαση για την βιολογική κτηνοτροφία αναφέρει: «Εγκρίνουμε τη διάθεση πίστωσης ποσού σαράντα τριών εκατομμυρίων ευρώ (43.000.000,00€) από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2018ΣΕ08210013, με τίτλο «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΥΠΑΑΤ», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2018».

Η απόφαση για την βιολογική γεωργία αναφέρει: «η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 24.597.660,74 € (είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών)».

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια για την βιολογική γεωργία

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια για την βιολογική κτηνοτροφία

Πηγή: Agronews

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close