Πρόσκληση Βιολογικής Κτηνοτροφίας για Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα


Προκηρυσσόμενη Δράση

 

Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην κτηνοτροφία

 

Η νέα προκήρυξη Βιολογικής Κτηνοτροφίας προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ ανοίγει για αιτήσεις στις 11 Απριλίου όπως αναφέρει η Πρόσκληση και είναι επιλέξιμοι μόνο οι κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία και τη Δυτική Ελλάδα, που έχουν ήδη πιστοποίηση («παλιοί») στα Βιολογικά.

 

Οι αιτήσεις θα γίνουν με βάση το ΟΣΔΕ 2018 και θα είναι ανοιχτές από 11 Απριλίου έως 22 Απριλίου 2019.

 

Ύψος ενίσχυσης

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε ευρώ/εκτάριο/έτος για τη Δράση 11.2.2 για πυκνότητα βόσκησης 1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου/εκτάριο:

Αιγοπρόβατα: 247

Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/ μικτή κατεύθυνση: 280

Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση: 347

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα περιφερειακά γραφεία του Οργανισμού ΔΗΩ (κλικ εδώ)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail