ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗ ΜΕ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΑΡΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΟΥΣΙΑΡΗΣ

Γιατί καλλιεργούμε μια παλιά ποικιλία με βιολογικό τρόπο; Από την προφορική ιστορία μαθαίνουμε ότι η ποικιλία τομάτας που καλλιεργούμε, υπήρχε στους κήπους των περισσότερων σπιτιών της περιοχής μας, τουλάχιστον από το 1900. Με τα υπάρχοντα στοιχεία δεν μπορούμε να δούμε πιο παλιά. Σε κάθε φυτό μπορεί κανείς να βρει ταυτόχρονα μπουμπούκια, λουλούδια, μικρές πράσινες τομάτες […]

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗ ΜΕ ΒΑΣΙΛΙΚΟ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΟΥΣΙΑΡΗΣ

Γιατί καλλιεργούμε μια παλιά ποικιλία με βιολογικό τρόπο; Από την προφορική ιστορία μαθαίνουμε ότι η ποικιλία τομάτας που καλλιεργούμε, υπήρχε στους κήπους των περισσότερων σπιτιών της περιοχής μας, τουλάχιστον από το 1900. Με τα υπάρχοντα στοιχεία δεν μπορούμε να δούμε πιο παλιά. Σε κάθε φυτό μπορεί κανείς να βρει ταυτόχρονα μπουμπούκια, λουλούδια, μικρές πράσινες τομάτες […]

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΟΥΣΙΑΡΗΣ

Γιατί καλλιεργούμε μια παλιά ποικιλία με βιολογικό τρόπο; Από την προφορική ιστορία μαθαίνουμε ότι η ποικιλία τομάτας που καλλιεργούμε, υπήρχε στους κήπους των περισσότερων σπιτιών της περιοχής μας, τουλάχιστον από το 1900. Με τα υπάρχοντα στοιχεία δεν μπορούμε να δούμε πιο παλιά. Σε κάθε φυτό μπορεί κανείς να βρει ταυτόχρονα μπουμπούκια, λουλούδια, μικρές πράσινες τομάτες […]