Προς πώληση 80 τόνοι βιολογικός αραβόσιτος (Πέλλα)

Βιοκαλλιεργητής στη Πέλλα διαθέτει προς πώληση 80 τόνους βιολογικό αραβόσιτο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν τον παραγωγό στο τηλ. 6977183994 (κος Χατζηκιοσές)

NITROSTIM (HUMOFERT)

Μικροβιακός Βιοδιεγέρτης Ανάπτυξης Το NITROSTIM είναι ένα μικροβιακό διάλυμα που διεγείρει την ανάπτυξη των φυτών χάρη στη δράση συγκεκριμένων ωφέλιμων αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων, τα οποία έχουν την ικανότητα να διεισδύουν στο υπέργειο τμήμα των φυτών (φυλλόσφαιρα) και να γίνονται ενδόφυτα. Τα αζωτοδεσμευτικά ενδόφυτα της φυλλόσφαιρας δεσμεύουν το άζωτο της ατμόσφαιρας και το μετατρέπουν σε μορφή άμεσα […]