Συνέδριο “Βιοδυναμική Γεωργία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη”

Ο Οργανισμός ΔΗΩ συμμετείχε στο συνέδριο “Βιοδυναμική Γεωργία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη” το οποίο έλαβε μέρος 16-17 Νοεμβρίου 2020 και διοργανώθηκε από το Τμήμα Γεωργίας του Goetheanum στην Ελβετία and το Wanderschule. Το συνέδριο είχε στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών βιοδυναμικής καλλιέργειας αλλά και τρόπων αντιμετώπισης προβλημάτων σε χώρες με όμοια κλιματικά χαρακτηριστικά. Επίσης, τονίστηκε η σημαντικότητα […]