Απαγορεύεται στους πελάτες βιολογικών αγορών να αγγίζουν τα προϊόντα – Έκτακτα μέτρα

Απαγορεύεται στους πελάτες βιολογικών αγορών να αγγίζουν και να διαλέγουν τα προϊόντα που διατίθενται, ενώ στο πλαίσιο της αποφυγής μετάδοσης του κορονοϊού θα πρέπει να τηρούνται από όλους αποστάσεις ασφαλείας και τα κέρματα θα απολυμαίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με οινόπνευμα ή αλκοολούχο διάλυμα. Τα παραπάνω προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στα έκτακτα μέτρα που έλαβαν ο […]