Πώς θα ενισχυθεί η βιολογική γεωργία

Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής και κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων, την αύξηση στο 25% της βιολογικής γεωργίας έως το 2030, καθώς και τη σημαντική αύξηση της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε ένα νέο σχέδιο δράσης. Η βιολογική παραγωγή συνοδεύεται από ορισμένα σημαντικά […]