Προωθεί βιολογικά προϊόντα και βιολογική καλλιέργεια η ΕΕ

Το ποσό των 183 εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση αγροτικών προϊόντων, με έμφαση στη διεύρυνση της γεωργίας που προωθεί την βιολογική καλλιέργεια. Με τον όρο “βιολογικά” χαρακτηρίζονται τα προϊόντα εκείνα που παράγονται χωρίς τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων ή άλλων ορμονών. Τα βιολογικά προϊόντα κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε […]

Organic Compost Αναγνώστου

Για Βιολογική Καλλιέργεια “Organic” Το “Organic Compost Αναγνώστου” είναι κατάλληλο για Βιολογική Καλλιέργεια αφού πληροί όλες τις προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στην Κοινοτική Νομοθεσία – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.889/2008 της Επιτροπής. Το Organic Compost Anagnostou είναι καταχωρημένο στη λίστα των επιτρεπόμενων στη βιολογική γεωργία εισροών από τη ΔΗΩ (Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων). Πρώτη ύλη: Προέρχεται από φυτικά υπολείμματα γεωργικών […]