ΕΕ: Η βιολογική αγορά και παραγωγή σε… αριθμούς

Η ευρωπαϊκή βιολογική αγορά φτάνει τα 52 δισ. ευρώ, ενώ η βιολογική έκταση τώρα ξεπερνά τα 14,7 εκατομμύρια εκτάρια Συνεχίζουν την αυξητική τους πορεία τα βιολογικά προϊόντα στις αγορές της Ευρώπης καταγράφοντας μία αύξηση της τάξης του 15%, φτάνοντας τα 52 δισ. ευρώ το 2020. Την ίδια στιγμή, πολλές ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης. Παράλληλα, η βιολογική […]

Διαγραφή επιχειρήσεων από τον κατάλογο Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων για βιολογική παραγωγή

 Αθήνα, 25 Αυγούστου 2021  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαγραφή επιχειρήσεων από τον κατάλογο Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων για βιολογική παραγωγή Δεν περιλαμβάνονται πλέον στον Κατάλογο Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων στο Σύστημα Ελέγχου για τη βιολογική παραγωγή που τηρείται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 4 της με αριθμό 2289/161795 (ΦΕΚ Β 3463/23-12-2014) υπουργικής απόφασης, οι επιχειρήσεις […]