Τι ισχύει για το βιολογικό βαμβάκι στην Ελλάδα (Θρακικά Εκκοκκιστήρια Α.Ε.)

Επιδότηση για το πραγματικά βιολογικό βαμβάκι που θα φέρει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι στο νέο πρόγραμμα παραγωγής βιολογικών προϊόντων θα περιλαμβάνεται και το βαμβάκι. Επειδή το βιολογικό βαμβάκι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και ως επιχείρηση έχουμε ήδη ασχοληθεί με αυτό στο παρελθόν, θέλουμε να πούμε τα εξής: Το βιολογικό βαμβάκι αποτελεί το 1 […]