Προς πώληση 15 τόνοι βιολογικό σκληρό σιτάρι (Κιλκίς)

Βιοκαλλιεργητής στο Δ.Δ. Βαπτιστού Ν. Κιλκίς, διαθέτει προς πώληση 15 τόνους βιολογικό σιτάρι σκληρό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν τον παραγωγό στο τηλ. 6937409337 ή 6945797411 (κος Κυριάκου)

Σπόρος Δίκοκκο Σιτάρι ‘Βιόδωρος Γαία’

Σπόρος Δίκοκκο Σιτάρι βιολογικός ‘Βιόδωρος Γαία’ Η Ζειά (ζέα) ή δίκοκκο σιτάρι είναι ένα από τα αρχαιότερα είδη σιταριού στην Ελλάδα, Πρόκειται για ένα σιτηρό ιδανικό για ήπιας μορφής και αειφόρο γεωργία, ενώ δεν χρειάζεται λιπάσματα και φυτοφάρμακα, αποτελώντας άριστη τροφή, ενώ η μεταποίησή του δίνει υψηλής θρεπτικής αξίας προϊόντα. Το δίκοκκο σιτάρι είναι ένας […]

Βιολογικά άλευρα – ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ

Η εταιρία Μύλοι Παπαφίλη που εδρεύει στην περιοχή Καλαμάκι του Νομού Κορινθίας είναι από τις πρωτοπόρους και πιο εκσυγχρονισμένες στον κλάδο της αλευροβιομηχανίας. Κύρια δραστηριότητα της είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας αλεύρων. Η ετήσια ανάλωση σε πρώτη ύλη ξεπερνά τους 100.000 τόνους σίτου, με ημερήσια παραγωγική δυνατότητα τους 500 τόνους αλεύρου. Η ικανοποίηση των πελατών, που διαχρονικά […]