Εδαφοβελτιωτικό VITA GREEN PLUS – Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων, αποφασίστηκε η χωριστή συλλογή και αξιοποίηση των βιοαποβλήτων και των πράσινων κλαδεμάτων. Η εναλλακτική διαχείριση των οργανικών αστικών στερεών αποβλήτων, αξιοποιεί την πλέον διαδεδομένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τεχνολογία βιομετατροπής-κομποστοποίησης και η οποία όταν ολοκληρωθούν όλες οι δράσεις θα οδηγήσει στο να είναι ο Δήμος μας, Δήμος ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ZERO […]

Εδαφοβελτιωτικό VITA GREEN – Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων, αποφασίστηκε η χωριστή συλλογή και αξιοποίηση των βιοαποβλήτων και των πράσινων κλαδεμάτων. Η εναλλακτική διαχείριση των οργανικών αστικών στερεών αποβλήτων, αξιοποιεί την πλέον διαδεδομένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τεχνολογία βιομετατροπής-κομποστοποίησης και η οποία όταν ολοκληρωθούν όλες οι δράσεις θα οδηγήσει στο να είναι ο Δήμος μας, Δήμος ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ZERO […]