Οι χώρες που αποτελούν εύφορο έδαφος για εξαγωγές βιολογικών προϊόντων

Η αυξημένη κατανάλωση βιολογικών προϊόντων σε κάποιες χώρες, τις έχουν καταστήσει προορισμούς-στόχους για τους εξαγωγείς τρίτων χωρών. Οι χώρες αυτές αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία είτε δεν παράγουν, είτε δεν μπορούν να καλύψουν μέσω της εγχώριας παραγωγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό παίκτη στην παγκόσμια αγορά βιολογικών τροφίμων και αναμφίβολα έναν από τους […]