Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καθιερώθηκε το 2021 με κοινή δήλωση του Ευρωκοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Σεπτεμβρίου. Η Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Organic Day) καθιερώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 με κοινή δήλωση του Ευρωκοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Σεπτεμβρίου. Κατά την τελετή […]