Βιολογικός χυμός ροδιού “LIQUID RUBY” – ΘΑΥΜΑΣΙΟ ΡΟΔΙ ΙΚΕ

Κάποια χρόνια πριν μία παρέα ανήσυχων φίλων αποφάσισε να ασχοληθεί με τη γεωργία με τρόπο που να μη συμβαδίζει με τα καθιερωμένα. Θέσαμε λοιπόν εξ αρχής τις προθέσεις μας απέναντι στην εξής πρόκληση: αν αποφασίσει κανείς να δραστηριοποιηθεί στη γεωργία με ευθύτητα και σεβασμό απέναντι στη γη και τις φυσικές διεργασίες που τη διέπουν, μπορεί […]