Γ. Γεωργαντάς στο Συνέδριο της ΟΚΕ για την κλιματική κρίση και τον κοινωνικό διάλογο για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022 Γ. Γεωργαντάς στο Συνέδριο της ΟΚΕ για την κλιματική κρίση και τονκοινωνικό διάλογο για τη βιώσιμη ανάπτυξη: Η ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής πρέπει να επιτευχθεί με πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον-Μοιάζει με άσκηση σε «τεντωμένο σχοινί» αλλά πρέπει να επιτύχουμε Την ανάγκη να κινηθεί η αγροτική παραγωγή κατά τρόπο ισορροπημένο, ώστε […]