Εδαφοβελτιωτικά – λιπάσματα από βιοαπόβλητα των Δήμων

Μια Ιστορία με παρελθόν αποτυχιών πάνω από 30 χρόνια, παρόν με ερωτηματικά και αβέβαιο μέλλον Ως ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ορίζεται η αερόβια βιολογική (οξειδωτική) διαδικασία αποικοδόμησης και σταθεροποίησης των οργανικών υλικών, που πραγματοποιείται υπό τις φυσικές και χημικές εκείνες συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη θερμόφιλων, θερμοάντοχων και μεσόφιλων μικροβιακών πληθυσμών. Όπως συμπεραίνεται από την γενικότητα του ορισμού […]