Βιολογικό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Νηλέας

Η Ομάδα Παραγωγών Νηλέας δημιουργήθηκε στις αρχές του 2002 από 55 ελαιοπαραγωγούς ιδρυτικά μέλη. Οι παραγωγοί που συμμετέχουν είναι από την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μεσσηνίας. Σήμερα η ομάδα αποτελείται από 85 παραγωγούς οι οποίοι παράγουν ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας. Η πολιτική της Ο.Π. Νηλέας συνοψίζεται στο δίπτυχο «βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος για τον παραγωγό από […]