Βιολογικά αυγά – Πτηνοτροφική Ιωαννίνων Α.Ε

Ξεκινήσαμε από τα Ιωάννινα με την Πτηνοτροφική Ιωαννίνων Α.Ε το 1962, μια εταιρία αμιγώς οικογενειακή και την εξελίξαμε σε μία από τις μεγαλύτερες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις της Ελλάδας. Στην Πτηνοτροφική Ιωαννίνων Α.Ε., οι άνθρωποι παίζουν τον κύριο ρόλο στην ανάπτυξη της εταιρείας και στην παραγωγή αυγών υψηλής βιολογικής και διατροφικής αξίας. Για πάνω από 50 χρόνια, […]