Βιολογικό Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο ΑΘΛΟΝ


Ελαιουργικές επιχειρήσεις Ελαία γη

Σκοπός της εταιρείας είναι οι υπηρεσίες έκθλιψης ελαιοκάρπου, η τυποποίηση και συσκευασία ελαιολάδου και ελιών, η εμπορία ελαιολάδου και ελιών καθώς και η εμπορία συναφών αγροτικών προϊόντων.

Η συσσωρευμένη εμπειρία και η οικογενειακή παράδοση από την συνεχή ενασχόληση με το αντικείμενο από το 1930

Βιολογικό  Ελαιόλαδο ΑΘΛΟΝ – ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΕΛΑΙΑ ΓΗ

Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο ΑΘΛΟΝ

  • Από Ελιές Βιολογικής Καλλιέργειας

Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστους παραγωγούς και εμπόρους ελιών και προμηθευτές υλικών συσκευασίας, οι οποίοι υπόκεινται σε διαρκή έλεγχο και παροτρύνονται για διαρκή βελτίωση την εφαρμογή αποτελεσματικού ποιοτικού ελέγχου σε όλα τα στάδια παραλαβής ελιών, επεξεργασίας, ελαιοτρίβισης, εμφιάλωσης, συσκευασίας και αποθήκευσης των τελικών προϊόντων.

Με σεβασμό στο περιβάλλον, τον παραγωγό, τον πελάτη και τον τελικό καταναλωτή γινόμαστε ο απαραίτητος συνδετικός κρίκος μεταξύ του καταναλωτή και των προϊόντων της φύσης εφαρμόζοντας στην πράξη τη φράση Από το κτήμα στον Καταναλωτή

Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail