Πιστοποίηση ISO 22000:2018 με την εγγύηση ΔΗΩ


 

Ο Οργανισµός ∆ΗΩ – Οργανισµός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1993, είναι αναγνωρισµένος φορέας κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας (Κ.Α.Λ.Ο), και λειτουργεί ως Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία.  Ο Βασικός σκοπός του, είναι η πιστοποίηση των Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, αλλά και η πιστοποίηση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων  & Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας.

Αξιοπιστία – Εγκυρότητα και ∆ιαφάνεια

Ο Οργανισµός ∆ΗΩ διαθέτει πολυετή εµπειρία και κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των Βιολογικών Προϊόντων. Έχει εγκριθεί από το ΥΠΑΑΤ, ως επίσηµος φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας και είναι ο ιστορικότερος οργανισµός πιστοποίησης του κλάδου µε τον κωδικό GR-BIO-01. Είναι ο πρώτος ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας που διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.∆.) το 2001 καθώς επίσης και το 2010 διαπιστεύτηκε για την επιθεώρηση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων – EN ISO 22000:2005.

Η λειτουργία του Συστήµατος Πιστοποίησης του Οργανισµού ∆ΗΩ, ελέγχεται κάθε χρόνο από τις αρµόδιες αρχές (EΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ, ΕΣΥ∆) και επιπλέον εποπτεύεται από ανεξάρτητο όργανο, την Επιτροπή Αµεροληψίας και Παρακολούθησης, όπου συµµµετέχουν εκπρόσωποι καταναλωτικών, περιβαλλοντικών οργανώσεων και πιστοποιηµένων επιχειρηµατιών.

Συστήμα ασφάλειας τροφίµων ISO 22000

Το ISO 22000 είναι σε παγκόσµιο επίπεδο η πιο ολοκληρωµένη λύση για την ∆ιαχείριση της Ασφάλειας των τροφίµων. Καλύπτει όλα τα στάδια παραγωγής και ∆ιακίνησης των τροφίµων και η εφαρµογή του, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της ίδιας της αγοράς των τροφίµων. Λειτουργεί ως πολύτιµο εργαλείο ανάπτυξης των επιχειρήσεων και δρα προληπτικά, µέσω της απόρριψης των µη ασφαλών τροφίµων, αλλά και προλαµβάνοντας ηθικές ζηµίες για πιθανές αρνητικές συνέπειες στην υγεία του καταναλωτή.

 

Ο Οργανισμός ΔΗΩ εξειδικευμένα απευθύνεται και πιστοποιεί επιχειρήσεις Παρασκευής, Τυποποίησης, Διακίνησης, Αποθήκευσης και Μεταφοράς προϊόντων μικρής και μακράς διάρκειας, διάθεσης σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος, όπως ενδεικτικά :
● Γαλακτοκομικά και Τυροκομικά προϊόντα
● Αυγά
● Φρούτα και Λαχανικά
● Ελαιόλαδο, έλαια, βρώσιμες ελιές
● Οίνος, Ποτά και Αφεψήματα
● Ζυμαρικά και Άλευρα
● Μπισκότα και λοιπά Αρτοσκευάσματα
● Κονσερβοποιημένα προϊόντα
● Σνακ και προϊόντα ζάχαρης
● Μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα

Μέσω της εφαρμογής του ISO 22000:2018 πιστοποιείται από τον Οργανισμό ΔΗΩ, η παροχή ασφαλών τροφίμων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, περιοχή και τηλέφωνο επικοινωνίας) στο email του Οργανισμού ΔΗΩ msdio@dionet.gr με θέμα: “Ενημέρωση για πιστοποίηση ISO22000”

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Φραγκίσκη Σύμπουρα, Δ/ντρια Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, τηλ: 2108224384 (εσωτ. 200)

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close