ΓΙΑ ΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ VEGAN ΤΡΟΦΕΣ


Το βιοκυκλικό πρότυπο έχει προκύψει μέσα από τις προσπάθειες του Αδόλφου Χοπς (1932-1999) και του Δρ. Γιοχάνες Άιζενμπαχ για την προώθηση της βιολογικής γεωργίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις βιοκυκλικές αρχές.

Απευθύνεται σε αυτούς τους βιοκαλλιεργητές που έχουν συνειδητοποιήσει τη σημασία της αποκατάστασης και της διατήρησης των φυσικών κύκλων ζωτικής σημασίας, καθώς και της φυσικής γονιμότητας του εδάφους ως ένα σημείο εκκίνησης για μια αειφόρο γεωργική παραγωγή υπό την ευρεία έννοια.

Ο σκοπός είναι να ενεργοποιηθούν οι δυνατότητες αυτοθεραπείας σε ένα γεωργικό οικοσύστημα – κάτι το οποίο εμφανίζεται κυρίως στο επίπεδο των μακρομορίων και στην εδαφική ζωή – παρέχοντας τις ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης, όσο το δυνατόν ποιο κοντά στον τρόπο δράσης της φύσης, και ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η δράση του συνολικού οικοσυστήματος.

Αυτό θα μπορούσε στη συνέχεια να έχει μία θετική επίδραση σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, ακόμα και για το ανθρώπινο είδος.

Το βιοκυκλικό πρότυπο στηρίζεται στην επιστημονική παράδοση περίφημων ερευνητών από τον 18ο, 19ο και 20ο αιώνα (Albrecht Thaer [1752-1828], Justus von Liebig [1803-1873], Sir Albert Howard [1873-1947], Dr. med. habil. Hans-Peter Rusch [1906-1977]) και το συνδυασμό με τις πρακτικές εμπειρίες που διατίθενται σήμερα στον τομέα της βιολογικής γεωργίας και της κομποστοποίησης, ως ένα απαραίτητο παράγοντα για μια διαρκή βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους.

Το βιοκυκλικό πρότυπο χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι αποδίδει ιδιαίτερη αξία στην συνεπή χρήση του ώριμου κομπόστ και του χουμοχώματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των βιολογικών και μικροβιολογικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στο έδαφος αλλά και στο εσωτερικό του φυτού, τονίζεται έτσι ταυτόχρονα η σημασία της ένταξης των άγριων και φαρμακευτικών φυτών στον κύκλο της χουμοποίησης.

Το Πρότυπο Βιοκυκλικής Φυτοπονίας αποτελεί το πρώτο αναγνωρισμένο από τον IFOAM πρότυπο για τη βιολογική γεωργία χωρίς κτηνοτροφία και χωρίς εισροές ζωικής προέλευσης.

Από τον Νοέμβριο του 2017, το Πρότυπο Βιοκυκλικής Φυτοπονίας είναι διαθέσιμο παγκοσμίως ως ισότιμο μέλος της οικογένειας των προτύπων της IFOAM και ως παγκόσμιο πρότυπο βιολογικών και vegan προϊόντων.

Οι αγρότες δεν χρησιμοποιούν λιπάσματα (στερεά κοπριά, κλπ.) ή άλλες ουσίες από ζωικά περιττώματα ή μέρη του σώματος των ζώων.

Επιπλέον, η χρήση προϊόντων όπως τα φτερά, τα οστά και τα μαλλιά, το αίμα κ.λπ. απαγορεύεται στη βιοκυκλική vegan γεωργία. Αντ‘ αυτού, η γονιμότητα του εδάφους επιτυγχάνεται με τη χρήση φυτικών εισροών όπως είναι το κομπόστ και το χούμο.

Η απόφαση ενός παραγωγού να εφαρμόζει τις προδιαγραφές της βιολογικής γεωργίας και δη του Προτύπου Βιοκυκλικής Φυτοπονίας πρέπει να είναι καθολική και να εμφορείται από μια σφαιρική θεώρηση των πραγμάτων που αφορά σε όλους τους τομείς της ζωής. Ως εκ τούτου δεν νοείται να εξαιρεθεί μέρος των δραστηριοτήτων του παραγωγού, με δεδομένο ότι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος δεν βρίσκεται το μεμονωμένο προϊόν, αλλά ο παραγωγός και η εκμετάλλευσή του στο σύνολό της καθώς και οι αλληλεπιδράσεις της με το οικοσύστημα και τον κοινωνικό ιστό του περιβάλλοντός της.

Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ σε συνεργασία με την BNS Biocyclic Network Services Ltd αναλαμβάνει τον έλεγχο των επιχειρήσεων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προτύπου Βιοκυκλικής Φυτοπονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρότυπο Βιοκυκλικής Φυτοπονίας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διεθνών Προτύπων του Οργανισμού ΔΗΩ.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close