Βιολογικό Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο ΑΘΛΟΝ

Ελαιουργικές επιχειρήσεις Ελαία γη Σκοπός της εταιρείας είναι οι υπηρεσίες έκθλιψης ελαιοκάρπου, η τυποποίηση και συσκευασία ελαιολάδου και ελιών, η εμπορία ελαιολάδου και ελιών καθώς και η εμπορία συναφών αγροτικών προϊόντων. Η συσσωρευμένη εμπειρία και η οικογενειακή παράδοση από την συνεχή ενασχόληση με το αντικείμενο από το 1930 Βιολογικό  Ελαιόλαδο ΑΘΛΟΝ – ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΕΛΑΙΑ […]