Κριθαροκουλούρα – “Το Μάννα” Τσατσαρωνάκης

Το 1948 ιδρύθηκε στον Πλάτανο ένας μικρός φούρνος από τον Χαρίτο Τσατσαρωνάκη, ο οποίος έδωσε την εμπορική ονομασία «το Μάννα» στην επιχείρηση. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις καλύπτουν ένα χώρο περίπου 7.000 τμ, με τέσσερις γραμμές παραγωγής όπου παράγονται όλα τα προϊόντα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της παραγωγής τροφίμων Λόγω της υψηλής ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων […]