Σύγχρονη Άτυπη Μονάδα Καλλιέργειας και Παραγωγής αρωματικών βιολογικών φυτών δημιουργείται στο Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α.

Σύγχρονη Άτυπη Μονάδα Καλλιέργειας και Παραγωγής αρωματικών βιολογικών φυτών δημιουργείται στο Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. Με την υποστήριξη, καθοδήγηση της Εταιρείας KORRES     ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ           Η δυνατότητα απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία θεωρείται κύριος παράγοντας κοινωνικής ενσωμάτωσης και αναχαίτισης του «κοινωνικού τους αποκλεισμού».           Μέσω της εργασίας και της δυνατότητας «να παράγουν» ενισχύεται η αυτοεκτίμησή τους και […]