Βιολογικό Ελαιόλαδο Φάρις – Agrexpo

Η Agrexpo ασχολείται με τα αγροτικά προϊόντα έχοντας ως έδρα την Καλαμάτα με έτος ίδρυσης το 1999 και αποτελεί συνέχεια αντίστοιχης επιχείρησης της οικογένειας Γκούμα που δραστηριοποιείται στο χώρο από το 1962. Τα προϊόντα που εξάγουμε, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, συσκευάζονται και τυποποιούνται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας που βρίσκονται στη Καλαμάτα. Κυριότερες χώρες εξαγωγής των […]