Ενημερωτική ημερίδα AGRISMART- Βιωσιμότητα και ψηφιακές δεξιότητες για τον γεωργικό τομέα.

Με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει θέσει ως προτεραιότητα την προώθηση της βιώσιμης γεωργίας, οι ψηφιακές «έξυπνες» τεχνολογίες αναδεικνύονται ως εξαιρετικά σημαντικές για την ανάπτυξη ενός έξυπνου, αποδοτικού ως προς τους πόρους και ανταγωνιστικού γεωργικού τομέα. Σε ευθυγράμμιση με τους ενωσιακούς στόχους, το Ευρωπαϊκό έργο Erasmus+  “AgriSmart: Βιωσιμότητα και ψηφιακές δεξιότητες για τον γεωργικό τομέα” […]