Πώς μπορούμε να φτάσουμε στο 25% της βιολογικά καλλιεργούμενης έκτασης στην Ευρώπη έως το 2030;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε) πρόκειται να δημοσιεύσει το επόμενο Ευρωπαϊκό ‘Σχέδιο Βιολογικής Δράσης’ (ΣΒΔ) το 2021. Η IFOAM Organics Europe στέφει την προσοχή και αναλύει δέκα προτεραιότητες για το νέο σχέδιο της βιολογικής δράσης της Επιτροπής. Η IFOAM Organics Europe υποστηρίζει ότι ένα ολοκληρωμένο και καλά σχεδιασμένο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Βιολογικής Δράσης θα μπορούσε να συμβάλει […]