Βιολογικό ελαιόλαδο Philion elaion

Αναλαμβάνοντας τους οικογενειακούς ελαιώνες τους οποίους καλλιεργούμε βιολογικά χωρίς χημικά φυτοφάρμακα και κυρίως με τη χρήση βιολογικής κοπριάς και ζεόλιθου, στην εύφορη γη της κτηματικής περιοχής της Ν. Αγχιάλου Μαγνησίας, μερικά από τα οποία βρίσκονται και στο απαραίτητο υψόμετρο και σε κοντική απόσταση από τη θάλασσα, προβήκαμε στην παραγωγή ενός εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, με φροντίδα […]