«Εισαγωγική Ημερίδα στο Ζωντανό Εργαστήριο του Ερευνητικού Έργου REACT4MED» ΣΤΟ ΕΛΜΕΠΑ

“Με στόχο την ενίσχυση του γόνιμου διαλόγου με τους κοινωνικούς φορείς καθώς και τους φορείς λήψης αποφάσεων που εμπλέκονται σε θέματα αειφόρου διαχείρισης εδαφών και υδάτων του Ν. Ηρακλείου, διοργανώθηκε την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 από το Εργαστήριο Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) η «Εισαγωγική Ημερίδα στο Ζωντανό Εργαστήριο […]