Βιολογικό μέλι του Δάσους της «ΜΕΛΙ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ»

  Είμαστε μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο, «ΜΕΛΙ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ» που δραστηριοποιείται από το 2010 στην περιοχή της κεντρικής Ελλάδας με έδρα την Λάρισα .  Το μέλι και τα υπόλοιπα προϊόντα μας, παράγονται στα μελισσοκομεία μας που βρίσκονται αποκλειστικά σε ορεινές και ημιορεινές τοποθεσίες της περιοχής μας, μακριά από την αστική περιβαλλοντική μόλυνση […]

Βιολογικό μέλι Ανθέων της “ΜΕΛΙ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ”

Είμαστε μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο, «ΜΕΛΙ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ» που δραστηριοποιείται από το 2010 στην περιοχή της κεντρικής Ελλάδας με έδρα την Λάρισα .  Το μέλι και τα υπόλοιπα προϊόντα μας, παράγονται στα μελισσοκομεία μας που βρίσκονται αποκλειστικά σε ορεινές και ημιορεινές τοποθεσίες της περιοχής μας, μακριά από την αστική περιβαλλοντική μόλυνση και […]